In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Historia

W dniach 24-26.05.2012r. w Warszawie odbył się III etap – zawody centralne Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864”. Jacek Chrostowski został laureatem olimpiady. Zwyciężył w dwóch konkurencjach zawodów finałowych: „Eksponat muzealny” oraz „Obiekty historyczne”

11 czerwca 2012r. odbył się konkurs „Wielka Rewolucja Francuska 1789-1799”, zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczna w Łomży. Łącznie w konkursie uczestniczyło 30 uczniów, w tym 6 z naszej szkoły, reprezentujących łomżyńskie gimnazja i licea. II miejsce zajął uczeń naszego liceum, Aleksander Kołowski z kl. 2e

Dnia 13 kwietna 2012r. odbyła się Olimpiada Wiedzy Historia Oxford Plus. 18 uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata:

Klasy pierwsze

1.     Jacek Chrostowski kl. 1e- 100 pkt.- laureat I stopnia z wyróżnieniem

2.     Grzegorz Gołąbecki kl. 1b- 96 pkt.- laureat I stopnia

3.     Bartosz Słapiński kl. 1b- 96 pkt.- laureat I stopnia

4.     Damian Duda kl. 1b- 92 pkt.- laureat II stopnia

5.     Katarzyna Kasza kl. 1b- 92 pkt.- laureat II stopnia

6.     Ewelina Pomichowska kl. 1a- 88 pkt. – laureat III stopnia

7.     Sylwia Dąbkowska kl. 1a- 84 pkt.- laureat IV stopnia

8.     Adriana Gołębiewska kl. 1c- 80 pkt.- laureat V stopnia

9.     Iwona Sendrowska kl. 1a- 80 pkt.- laureat V stopnia

Klasy drugie:

1.     Łukasz Fabiszewski kl. 2c- 88 pkt.- laureat III stopnia

2.     Mateusz Borawski kl. 2f-88 pkt.- laureat III stopnia

3.     Arkadiusz Modzelewski kl. 2c-88 pkt.- laureat III stopnia

4.     Kamil Jankowski kl. 2c-88 pkt.- laureat III stopnia

5.     Piotr Godlewski kl. 2f-88 pkt.- laureat III stopnia

6.     Mariusz Cwalina kl. 2c-88 pkt.- laureat III stopnia

7.     Rafał Kozikowski kl. 2c- 80 pkt.- laureat V stopnia

8.     Patryk Paszkowski kl. 2c- 80 pkt.- laureat V stopnia

Klasy trzecie

1.     Przemysław Klimek kl. 3c- 84 pkt.- laureat IV stopnia

Matematyka

11 maja 2012r. odbyła się XVII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego- Matematyka Oxford Plus.  Wzięło w nim udział 36 uczniów naszej szkoły z klas pierwszych i drugich. Tytuł laureata uzyskali:

1.     Karolina Chodnicka kl. 2d- laureat I stopnia

2.     Agnieszka Kwiatkowska kl. 2d- laureat III stopnia

3.     Natalia Ilczuk kl. 2d- laureat IV stopnia

4.     Patrycja Gałczyk kl. 2c- laureat V stopnia

5.     Joanna Trzcinka kl. 2c- laureat V stopnia

6.     Katarzyna Zadroga kl. 2a- laureat V stopnia

7.     Adam Święszkowski kl. 2d- laureat V stopnia

8.     Bartosz Paduch kl. 1c- laureat V stopnia

9.     Marcin Wieczorek kl. 1e- laureat V stopnia

10.                                                 Bartosz Mucharski kl. 1d- laureat V stopnia

11.                                                 Mateusz Korytkowski kl. 1d- laureat V stopnia

12.                                                 Marcin Chrostowski kl. 1b- laureat V stopnia

Język polski/Artystyczne (rok szkolny 2011/2012)

Ogólnopolska Olimpiada Poprawnej Polszczyzny – wyróżniona została Ewelina Żukowska kl. 3e

Listopad 2011r.- V Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to My” wyróżnienie otrzymała Natalia Wysk kl. 3b

20-25 luty 2012r., Kalisz–XXXIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Twórczość Plastyczna Inspirowana muzyką dawną”. III miejsce zajęła Ewa Rutkowska kl. 1b

Marzec 2012r., Białystok- Międzynarodowy Festiwal Tańca „City of Dance” II miejsce zajęła Weronika Kaszak kl. 1e

Kwiecień 2012r. 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Eliminacje Okręgowe: III miejsce i kwalifikacja do Eliminacji Centralnych- Martyna Zochowska kl. 2a

Kwiecień 2012r. Konkurs Krasomówczy im. Simony Kossak „Krajobraz słowem malowany” Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku- I miejsce i nagroda Prezesa Radia Białystok S.A. – Przemysław Przestrzelski kl. 1d

14-15 kwietna 2012r., Dorożkarnia- 7. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „TEN TON”. Piosenki Grażyny Łobaszewskiej : wyróżnienie- Dawid Litwiński kl. 1b

19.04.2012r., Teatr Lalki i Aktora w Łomży- Konkurs Recytatorski„Strofy znad Narwi”: III miejsce- Weronika Kaszak kl. 1e

21.04.2012r., Lidzbark Warmiński – Ogólnopolski Turniej Tańca „Styl i luz”II miejsce- Weronika Kaszak kl. 1e

13.05.2012r.- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych , Regionalny Ośrodek w Łomży : II miejsce – Przemysław Przestrzelski kl. 1d

Języki obce

20 kwietnia 2012r. w naszej szkole odbyła się XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Językowego Olimpiada Wiedzy OXFORD PLUS . Wzięło w niej udział 60 uczniów z naszej szkoły, z czego 47 zmagało się z testami z języka angielskiego, zaś 13 z języka niemieckiego.

Laureatami z języka angielskiego zostali:

W kategorii po 3 i 4 roku nauki:

1.     Eryk Jałowiecki kl. 1d- 96pkt- laureat I stopnia

2.     Natalia Ruszczuk kl. 2d-96pkt- laureat I stopnia

3.     Katarzyna Kapicka kl. 2d-96pkt- laureat I stopnia

4.     Tomasz Dmochowski kl. 1d - 92pkt- laureat II stopnia

5.     Dawid Duchnowski kl. 1d - 92pkt- laureat II stopnia

6.     Emilia Łepkowska kl. 1d- 88pkt- laureat III stopnia

7.     Alicja Szeligowska kl. 1d-88pkt- laureat III stopnia

8.     Natalia Bojdo kl. 1a- 84pkt- laureat IV stopnia

9.     Mateusz Korytkowski kl. 1d- 84pkt- laureat IV stopnia

10.                       Patryk Korzeniecki kl. 2f- 80pkt- laureat V stopnia

11.                       Bartosz Mucharski kl. 1d- 80pkt- laureat V stopnia

12.                       Marta Cwalina kl. 1d- 80pkt- laureat V stopnia

13.                       Monika Śleszyńska kl. 2a- 80pkt- laureat V stopnia

14.                       Anna Danowska kl. 1e- 80pkt- laureat V stopnia

15.                       Przemysław Dymek kl. 2e- 80pkt- laureat V stopnia

16.                       Kinga Karwowska kl. 2a- 80pkt- laureat V stopnia

17.                       Sylwia Piotrowska kl. 1e- 80pkt- laureat V stopnia

W kategorii po 5 i 6 roku nauki:

18.                       Karolina Gosiewska kl. 3f- 84pkt- laureat IV stopnia

19.                       Damian Nagórski kl. 3e- 84pkt- laureat IV stopnia

 

Tytuł laureata z języka niemieckiego uzyskali:

W kategorii po 1 i 2 roku nauki:

1.     Monika Dymek kl. 1e- laureat II stopnia

2.     Sylwia Piotrowska kl. 1e- laureat III stopnia

3.     Marlena Kozikowska kl. 2a- laureat IV stopnia

4.     Karolina Wszeborowska kl. 1e- laureat IV stopnia

5.     Weronika Kamila Kaszak kl. 1e- laureat V stopnia

W kategorii po 3 i 4 roku nauki:

6.     Magda Komorowska kl. 2b- laureat IV stopnia