In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 

Lp.

PRZEDMIOT

KLASA

NAZWA PODRĘCZNIKA

AUTOR (WYDAWNICTWO)

Nr dopuszczenia MEN

1.

Język polski (poziom podstawowy)

I

Lustra Świata

W. Bobiński,

A. Janus-Sitarz,

M. Pabisek

514/2/2012

2.

Język polski (poziom podstawowy)

IIA, IIB, IIC, IID

Lustra Świata- poziom podstawowy i rozszerzony

Wyd. WSiP

 

 

3.

Język polski (poziom podstawowy)

III

Przeszłość to dziś

Stentor

J. Kopciński

 

 

4.

Język polski (poziom rozszerzony)

IIE, IIF

Lustra Świata- poziom podstawowy i rozszerzony

 

Wyd. WSiP

 

 

5.

Język polski (poziom rozszerzony)

III

Przeszłość to dziś

Wyd. Stentor

J. Kopciński

 

 

6.

Język angielski

(poziom podstawowy)

I-średnio zaawansowany

Matura Solutions

pre-intermediate

Wyd. OUP

T. Falla, A. Davies

 

 

7.

Język angielski

(poziom podstawowy)

I-zaawansowany

(zakup opdpowiedzniego podręcznika we wrześniu, po podziale uczniów na grupy)

Matura Prime Time intermediate lub Matura Solutions intermediate

Wyd. Express Publishing

V. Evans, J. Doodley

lub

Wyd. OUP

T. Falla, A. Davies

8.

Język angielski

(poziom podstawowy)

IIA, IIB, IID, IIE

-średnio zaawansowany

Matura Solutions intermediate

Wyd. OUP

T. Falla, A. Davies

9.

Język angielski

(poziom podstawowy)

IIIA

Longman Repetytorum Maturalne

Wyd. Pearson

M. Umińska

D. Chandlern

B. Hastings

H. Mrozowska

10.

Język angielski

(poziom podstawowy)

IIIB, IIIC, IIID, IIIE

Oxford Excelence for Matura

Wyd. OUP

D. Gryca

J. Sosnowska

11.

Język angielski

(poziom rozszerzony)

IIC, IIF

Matura Prime Time

intermediate

Wyd. Express Publishing

V. Evans

J. Doodley

 

12.

Język angielski

(poziom rozszerzony)

III

Matura Repetytorium

poziom rozszerzony

Wyd. Express Publishing

V. Evans

J. Doodley

13.

Język niemiecki

(poziom podstawowy)

I

Motive 1

Wyd. WSiP

A. D. Jarząbek

D. Koper

 

14.

Język niemiecki

(poziom podstawowy)

II

Motive 2

Wyd. WSiP

A. D. Jarząbek

D. Koper

289/2/2013

15.

Język niemiecki

(poziom podstawowy)

III

Alles klar 2b/3

Wyd. WSiP

K. Łuniewska,

Z. Wąsik

16.

Język rosyjski

I- podstawy

Vot i my cz. 1

Wyd. Szkolne PWN

M. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

324/1/2011

17.

Język rosyjski

I- zaawansowany

Vot i my cz. 1

Wyd. Szkolne PWN

M. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

324/1/2011

18.

Język rosyjski

II- grupa początkująca

Vot i my cz. 2

Wyd. Szkolne PWN

M. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

324/2/2012

 

19.

Język rosyjski

II- grupa kontynuacyjna

Vot i my cz. 3

Wyd. Szkolne PWN

M. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

324/3/2011/21

 

20.

Język rosyjski

III

Vot i my cz. 3

 

 

 

Wyd. Szkolne PWN

M. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

294/3/2010

21.

Wiedza o społeczeństwie

(poziom podstawowy)

I

W centrum uwagi.

Zakres podstawowy.

Wyd Nowa Era

A. Janicki

22.

Wiedza o społeczeństwie

(poziom podstawowy)

III

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy

Wyd. Operon

23.

Wiedza o społeczeństwie

(poziom rozszerzony)

III

Wiedza o społeczeństwie

-zakres rozszerzony cz. II

Wyd. Operon

24.

Historia (poziom podstawowy)

I

Poznać przeszłość. Wiek XX

Wyd. Nowa Era S. Rosiak, J. Kłaczkow

25.

Historia (poziom rozszerzony)

IIE

Zrozumieć przeszłość

zakres rozszerzony cz. 1

Wyd. Nowa Era

R. Kulesz

K. Kozalewski

26.

Historia (poziom podstawowy i rozszerzony)

III

Historia 3- zakres rozszerzony

Wyd. Operon

B. Burda i in.

27.

Matematyka (poziom podstawowy)

I

Matematyka 1- zakres podstawowy i rozszerzony

Wyd. Nowa Era

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

28.

Matematyka (poziom podstawowy)

IIA, IIE, IIF

Matematyka 2

zakres podstawowy i rozszerzony

 

Wyd. Nowa Era

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

29.

Matematyka (poziom rozszerzony)

IIB, IIC, IID

Matematyka 2

zakres podstawowy i rozszerzony

 

Wyd. Nowa Era

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

30.

Matematyka (poziom podstawowy i rozszerzony)

III

Matematyka 3

zakres rozszerzony

Wyd. Operon

M. Mularska

A. Kiełbasa

 

31.

Fizyka (poziom podstawowy)

I

 

Świat fizyki

Wyd. Zamkor

M. Fiałkowska

394/2011

32.

Fizyka (poziom rozszerzony)

II D

Z fizyką w przyszłość

Wyd. Zamkor

M. Fiałkowska

B. Sagnowska

J. Salach

548/1/2012

33.

Fizyka (poziom rozszerzony)

III

Fizyka i astronomia cz. 3

zakres rozszerzony

Wyd. Żak

A. Kaczorowska

34.

Chemia (poziom podstawowy)

I

To jest chemia.

Podręcznik do szkół ponadgim. Zakres podstawowy

Wyd. Nowa Era

R. Hassa,

A. Mrzigod

J. Mrzigod

35.

Chemia (poziom rozszerzony)

IIA, IIB

To jest chemia 1- chemia ogólna i nieorganiczna; zakres rozszerzony

To jest chemia 2- chemia organiczna; zakres rozszerzony

Wyd. Nowa Era

M. Litwin

S. Styka-Wlazło

J. Szymańska

 

36.

Chemia (poziom rozszerzony)

III

Chemia organiczna- cz.3.

Chemia ogólna i nieorganiczna, cz. I

Zakres rozszerzony

Wyd. Żak

B. Kałuża

F. Kamińska

37.

Geografia (poziom podstawowy)

I

Tylko geografia

Wyd. Szk.PWN

E. Szkurłat

M. Kucharska

J. Kop

38.

Geografia (poziom rozszerzony)

IIC

Oblicza geografii 1

Oblicza geografii 2

 

Wyd. Nowa Era

R. Malarz

M. Więckowski

T. Rachwał

 

39.

Geografia (poziom rozszerzony)

 

III

Geografia na czasie

cz. II -geografia społeczno-ekonomiczna;

cz. III -Geografia Polski

Wyd. Szk.PWN

 

40.

Biologia (poziom podstawowy)

I

Biologia na czasie

Wyd. Nowa Era

E. Bonar

W. Krzeszowiec-Jeleń

450/2012

41.

Biologia (poziom rozszerzony)

IIA, IIB, IIF

Biologia na czasie

część 1 i 2

zakres rozszerzony

Wyd. Nowa Era

M. Guzik

E. Jastrzębska

F. Dubert

R. Kozik

564/1/2012

564/2/2013

42.

Biologia (poziom rozszerzony)

III

Biologia – 2 i 3

zakres rozszerzony

Wyd. Operon

E. Holak

W. Lewiński

43.

Informatyka

I

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych.

zakres podstawowy.

Wyd. Miga

44.

Wiedza o kulturze

I

Spotkania z kulturą

Wyd. Nowa Era

praca zbiorowa

 

45.

Podstawy przedsiębiorczości

I

 

 

Krok w przedsiębiorczość.

Wyd. Nowa Era

Z. Makieła

T. Pochwał

467/2012

 

46.

Podstawy przedsiębiorczości

III

Podstawy przedsiębiorczości

Wyd. Operon

 

 

47.

Religia

I

Świadczę o Jezusie w Kościele

Wyd. Gaudium

Red. ks. W. Galant

ks. Strus

 

48.

Religia

II

Drogi świadków Chrystusa- Jestem świadkiem Chrystusa w świecie.

Z. Marek

49.

Religia

III

Drogi świadków Chrystusa- Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.

Z. Marek

50.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Żyję i działam bezpiecznie

Wyd. Nowa Era

J. Słoma

 

 

51.

Historia i społeczeństwo

II

Poznać przeszłość.

Ojczysty Panteon i Ojczyste spory.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wyd. Nowa Era

T. Maćkowski

 

 

52.

Przyroda

II

Przyroda. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wyd. Nowa Era

M. Galikowski

R. Hassa

 

53.

Ekonomia w praktyce

IIC

Ekonomia w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wyd. Operon

J. Kijakowska

635/2013

 

54.

Informatyka (poziom rozszerzony)

IID

Informatyka

zakres rozszerzony

Wyd. Helion

G. Zawadzka

410/1/2012