In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Bibliografia  i sposoby jej tworzenia .

 Dlaczego podajemy bibliografię na końcu pracy-referatu,wypracowania i wszelkich prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu?

  Ponieważ zamieszczenie bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich dzieła z którego korzystaliśmy.

 Bibliografia to:

 słowo to pochodzi z jęz. Greckiego i oznacza: biblion-książka, grapho-piszę.

W starożytnej Grecji oznaczała pisarza. Sama bibliografia była określana terminami: catalogus, index,bibliotheca.

            Jest to uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów{książek,artykułów z czasopism,dokumentów graficznych i audiowizualnych).sporządzonych na podstawie opisu bibliograficznego, spełniający okreslone zadania informacyjne.

W prezentacji bibliografia jest podzielona na dwa działy:

Literatura podmiotu:

to jakby materiał budulcowy waszej prezentacji, baza, zestaw lektur, o których będziecie mówić. Są to teksty poddane analizie i interpretacji. To teksty prozatorskie, poetyckie, dramatyczne i wszelkiego rodzaju publicystyka,eseje. Mogą być fragmenty tekstów.

 

Literatura przedmiotu-  wykaz dokumentów oraz innych tekstów literackich, które są przywoływane jako konteksty interpretacyjne, pozwalających zinterpretować utwory użyte w literaturze podmiotu. Są to omówienia, analizy krytycznoliterackie, pomagające opracować temat czyli bazę. Pomagają uzasadnić postawione tezy.

 

Wybierając teksty do prezentacji musisz wykazać się ich absolutną znajomością. Nie przesadzaj z ilością tekstów.Dla realizacji tematu najlepiej skupić się na kilku tekstach typowych dla danego motywu czy tematu. Wybierając większą liczbę tekstów omawiasz je zbyt pobieżnie, gdyż musisz zmieścić się w 20 minutach.

 

Opis bibliograficzny to niezbędne elementy potrzebne do identyfikacji dokumentu.

 

Tytuł dzieła piszemy kursywą, w cudzysłowie piszemy tylko tytuły czasopism!

Pamiętaj,żeby pisać w jednym ciągu, od marginesu do marginesu.Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej i kolejno ponumerowane.

 

                     Przykładowe opisy bibliograficzne:

           

            1.Książka:

A.Mickiewicz, Wybór wierszy,Warszawa, PWN 2007.

 

            2.Fragment książki:

A.Mickiewicz, Wybór wierszy,Warszawa, Książka i Wiedza 1999, s.7:Wspomnienie.

lub

G.Byron, Wiersze i poematy,Warszawa, PWN 1961, s.79-81:Pożegnanie Marty.

Lub

M.Inglot, Wstęp, [w:] J.Słowacki, Kordian, Ossolineum, Wrocław 1986, s.XXV-XXX.

 

            3.Rozdział z książki:

W.Maciąg, Nasz wiek XX, Wrocław, Ossolineum 1992, s.186-194 :Gniew jako samoobrona przed schizofrenią. Tadeusz Borowski.

            4.Praca zbiorowa

Literatura pozytywizmu, pod red.J.Kulczyckiej-Saloni, Wrocław, Ossolineum 2000.

 

            5.Jeden tom wielotomowej pracy zbiorowej

Poezja polska 1914-1939 .  Antologia, Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski. T.1, Warszawa, Czytelnik 1984.

            6.Fragment pracy zbiorowej:

R.Markiewicz, Pozytywiści i epigoni, w:Literatura pozytywizmu, Pod red.J.Saloni, Warszawa, Wydaw.Nauk.PWN 2004, s. 426-509.

            lub wiersz z antologii:

E.Stachura,Wielki Testament, [w:]Od Kochanowskiego do Szymborskiej.Antolgia poezji polskiej, Wybór M.Wawrzkiewicz, Warszawa,Książka i Wiedza 1999, s.380-381.

            7.Opis fragmentu z Biblii

Księga Izajasza, w:Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekladzie z jezyków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia], Wyd.5. Poznań, Pallotinum 2000, s. 961-1028.

            Opis fragmentu Biblii posiadający własną nazwę:

Przypowieść o siewcy, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu.[Biblia Tysiąclecia], Wyd.5. Poznań, Pallotinum, 2000, Mt 13, 1-9, s.1303.

            8. Opis artykułu z czasopisma

M.Jaworski, Różewicz – ostatni modernista, "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24.

 

            9.Opis recenzji

M.Lepianka, W następnym dniu, Warszawa 1996 , Rec. K.Lipka, Granica realizmu i fantazji,"Nowe Książki"1997, nr 7, s.48.

 

            10. Opis wywiadu

K.Kieślowski, Ciągle poszukuję, Rozm.przepr. S.Węgrzyn, "Polityka" 1992, nr 50, s.12.

           

            Opisy dokumentów elektronicznych

 

            1.Opis książki na płycie CD:

W.Kopaliński, Słownik wyrazów obcych[CD-ROM], Łódź, Promedia 1998.

           

            2.Opis książki w Internecie:

M.Hłasko, Ósmy dzień tygodnia[online],dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

 

            3.Strona WWW:

 

S.Skórka, Wirtualna historia książki i bibliotek[online],Kraków, Akademia Pedagogiczna.Instytut Informacji Naukowej,dostępny w Internecie :http://www.ap.krakow.pl/whk/

 

            4.Artykuł w czasopiśmie Internetowym

A.Karpiel, Motyw szatana w literaturze romantycznej, [w:]"Konspekt"2005, nr 2 [online],dostępny w Internecie:http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/karpiel.htm

 

                        Opisy dokumentów graficznych

 

            1.Opis reprodukcji obrazu

J.Vermeer, Pracownia artysty, [w:]P.de Rynck, Jak czytać malarstwo,Kraków, Universitas 2005, s.327

                        lub

P.Brueghel, Upadek Ikara,Muzeum Sztuk Pięknych, Bruksela

 

            2.Opis filmu na DVD

Pan Tadeusz [film], Reż. A.Wajda, Warszawa, Vision Film 1986, 1 płyta DVD

           

            3.Opis utworu muzycznego na CD

R.Schumann, Marzenie,[w:] Muzyka nocą, Warszawa, Sound-Pol 1999, Płyta CD

           

            4.Opis reklamy

Szczęście maluje się na twarzy.Truskawkowy żel myjący do twarzy [reklama prasowa], "Filipinka" 2004,nr 9, s.5

A świstak siedzi i zawija je w sreberka {reklama telewizyjna],Warszawa TVP, 2005

 

            5.Opis programu telewizyjnego:

G.Torbicka, Kocham kino[program telewizyjny], Warszawa TVP2,[wyemitowano 18 listopada 2008, g.19.35].

 

            6.Opis programu radiowego

K.Nowak, Sprawiedliwy wśród narodów świata [program radiowy], Warszawa Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, g.11.45]

 

 

oprac.:

A.Szeligowska,

M.Dudziec