In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.

II LO im. Marii Konopnickiej

w rankingu szkół ponadgimnazjalnych 201

Po raz kolejny w tym roku nasze Liceum znalazło się na liście XVI Rankingu Szkół Ponadgimanzjanych ogłaszanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, przeprowadzanego z podziałem na licea i technika.

 

            Wśród 2291 liceów, które spełniły warunki  rankingu, nasze II Liceum im. Marii Konopnickiej znalazło się na 310 miejscu w kraju wśród 500 najlepszych szkół i otrzymało brązową tarczę Perspektyw. Są to tzw. "Złote, Srebrne i Brązowe szkoły 2014 – szkoły, z których polska edukacja jest dumna". W województwie podlaskim po tarcze sięgnęło 5 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych szkół.

            Celem rankingu Perspektyw jest wskazanie najlepszych szkół rodzicom i uczniom, a jednocześnie uhonorowanie ponadprzeciętnego wysiłku nauczycieli i dyrekcji tych szkół. Jest on ogłaszany corocznie i stał się oczekiwanym powszechnie wydarzeniem –  świętem polskiej edukacji.

 Agnieszka Szeligowska