In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Załącznik Nr 2

 
 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY

 W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

 

 

 

KLASY I

 

 

 

LP

 

 

PRZEDMIOT

 

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

 

AUTOR, WYDAWNICTWO

 

NR DOPUSZCZENIA

 

ODDZIAŁY,

 W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PODRĘCZNIK

 

1

 

Język polski

 

 

 

Lustra świata część 1, część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

Witold Bobiński

Anna Janus – Sitarz

Maciej Pabisek

WSiP

 

Cz.1:  541/1/2012

 

Cz.2:  541/2/2012

 

 

IA, IB, IC, ID, IE, IF

 

2

 

Historia

 

 

Poznać przeszłość. Wiek XX

Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy

 

 

Stanisław Rasiak

Jarosław Kłaczkow

Wyd. Nowa Era

 

 

525/2012

 

 

IA, IB, IC, ID, IE, IF

 

3

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

W centrum uwagi

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres podstawowy

 

Arkadiusz Janicki

Wyd. Nowa Era

 

505/2012

 

IA, IB, IC, ID, IE, IF

 

4

 

 

 

Wiedza o kulturze

 

 

Spotkania z kulturą

Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

 

Praca zbiorowa (Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski i inni) Wyd. Nowa Era

 

 

 

449/2012

 

 

IA, IB, IC, ID, IE, IF

 

 

5

 

 

 

Język angielski

(zakres podstawowy)

 

 

 

New Matura Solutions pre- intermediate.

 

(zakup podręcznika we wrześniu)

 

Tim Falka

Paul A. Davies

Małgorzata Wieruszewska

wyd. Oxford

 

 

 

 

361/2/2011

 

 

 

IA, IB

 

6

 

 

Język angielski

(zakres rozszerzony)

 

On Screen – intermediate (B1 + B2).

 

(zakup podręcznika we wrześniu)

 

V. Evans

J. Dooley

wyd. Express Publishing

 

 

 

692/2/2014

 

 

IC, ID, IE, IF

 

7

 

Język niemiecki

(zakres podstawowy)

 

 

Motive Deutsch neu 1.

Zakres podstawowy

 

 

 

Alina Dorota Jarząbek

Danuta Koper

wyd. WSiP

 

 

 

289/1/2010

 

 

IA, IB, IC, ID, IE, IF

 

 

8

 

 

Język rosyjski

(zakres podstawowy)

 

 

Bot i my.

 

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak

Sławomira Wujec

Wyd. Szkolne PWN

 

 

 

324/1/2011

 

 

IE, IF

 

 

9

 

 

Biologia

 

 

 

Biologia na czasie.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

 

E. Bonar,

W. Krzeszowiec-Jeleń,

L. Czachorowski

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

450/2012

 

 

 

Wszystkie klasy pierwsze

 

10

 

Geografia

 

 

Tylko geografia.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

 

J. Kop,

M. Kucharska

E. Szkurłat

Wyd. Szkolne PWN

 

 

363/2011

 

 

Wszystkie klasy pierwsze

 

11

 

Chemia

 

 

To jest chemia.

 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

 

R. Hassa,

J. Mrzigod,

A. Mrzigod

Wyd. Nowa Era

 

 

 

438/2012

 

 

Wszystkie klasy pierwsze

 

12

 

Matematyka

 

 

Matematyka 1.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Dorota Ponczek

 

 

 

360/1/2011

 

 

IB, IC, ID

 

13

 

Matematyka

 

 

Matematyka 1.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

 

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Dorota Ponczek

 

 

 

360/1/2011

 

 

IA, IE, IF

 

14

 

Fizyka

 

 

Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

 

Pod redakcją Marii Fiałkowskiej

ZamKor

 

 

 

394/2012

 

Wszystkie klasy pierwsze

 

15

 

Informatyka

 

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

 

Grażyna Koba

Migra

 

 

643/2013

 

Wszystkie klasy pierwsze

 

16

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Żyję i działam bezpiecznie.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

Jarosław Słoma

Wyd. Nowa Era

 

 

426/2012

 

Wszystkie klasy pierwsze

 

17

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

 

 

467/2012

 

Wszystkie klasy pierwsze

 

 

 

 

 

 

KLASY II

 

 

 

LP

 

 

PRZEDMIOT

 

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

 

 

AUTOR, WYDAWNICTWO

 

 

NR DOPUSZCZENIA

 

ODDZIAŁY,

W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PODRĘCZNIK

 

1

 

Język polski

 

 

 

Lustra świata: część 3, część 4.

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Witold Bobiński

Anna Janus – Sitarz

Maciej Pabisek

WSiP

 

 

Cz.3. 541/3/2013

 

Cz.4. 541/4/2013

 

 

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

 

 

 

2

 

 

 

Historia

 

 

 

1. Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze; zakres rozszerzony (cz. I);

 

2. Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne; zakres rozszerzony (cz.II)

 

1.Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

 

2.Paweł Klint,

Piotr Galik

Wyd.Nowa Era

 

 

642/1/2013

 

 

642/2/2013

 

 

 

IIE

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

1. W centrum uwagi część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum; zakres rozszerzony

 

 

 

2. W centrum uwagi część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum; zakres rozszerzony

 

Część 1 – Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

 Wyd. Nowa Era

 

Część 2 – Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki Wyd. Nowa Era

 

 

630/1/2012

 

 

 

 

 

630/2/2014

 

 

 

 

 

IIE

 

 

 

4

 

 

 

Historia i społeczeństwo

 

 

 

1.Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

2. Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

 

1.Tomasz Mackowski Nowa Era

 

 

2.Iwona Janicka

Nowa Era

 

659/1/2013

 

 

 

659/2/2013

 

 

 

IIA, IIB, IIC, IID, IIF

 

 

5

 

 

Język angielski

(zakres podstawowy)

 

 

 

Matura Solutions intermediate.

 

Tim Falka

Paul A. Davies

Małgorzata Wieruszewska

wyd. Oxford

 

 

 

 

361/3/2012

 

 

 

IIA, IIB, IID, IIE

 

6

 

język angielski

(zakres rozszerzony)

 

Matura repetytorium- poziom podstawowy i rozszerzony, podręcznik do języka angielskiego.

 

 

 

M. Rosińska

 

710/2014

 

IIC/1, IIF/2

 

7

 

 

 

Język angielski

(zakres rozszerzony)

 

On Screen – upper intermediate.

 

 

 

V. Evans

J. Dooley

wyd. Express Publishing

 

 

 

692/3/2014

 

 

IIC/2

 

8

 

 

 

Język angielski

(zakres rozszerzony)

 

Matura repetytorium- poziom  rozszerzony.

 

V. Evans

J. Dooley

wyd. Express Publishing

 

 

 

424/2012

 

 

IIF/1

 

9

 

Język niemiecki

(zakres podstawowy)

 

 

Motive Deutsch neu 2.

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Alina Dorota Jarząbek

Danuta Koper

wyd. WSiP

 

 

289/2/2013

683/2/2014

 

 

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

 

10

 

Język rosyjski

(zakres podstawowy)

 

 

Bot i my.

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak

Sławomira Wujec

Wyd. Szkolne PWN

 

 

 

324/2/2012

 

 

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Biologia

 

 

Biologia na czasie 1.

Zakres rozszerzony.

 

 

 

Biologia na czasie 2.

Zakres rozszerzony.

 

M. Guzik,

E. Jastrzębska,

R. Kozik I Inni

Wyd. Nowa Era

 

F. Dubert,

R. Kozik

S. Krawczyk I Inni

Wyd. Nowa Era

 

 

564/1/2012

 

 

 

 

564/2/2013

 

 

 

 

 

IIA, IIB, IIF

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Geografia

 

 

 

Oblicza geografii 1.

Zakres rozszerzony.

 

 

Oblicza geografii 2.

Zakres rozszerzony

 

 

 

R. Malarz

M. Więckowski

Wyd. Nowa Era

 

T. Rachwał

R. Malarz

M. Więckowski

Wyd. Nowa Era

 

 

 

501/1/2012

 

 

 

501/2/2013

 

 

 

 

IIC

 

 

 

 

13

 

 

Chemia

 

 

 

To jest chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna.

Zakres rozszerzony.

 

M. Litwin,

Sz. Styka- Wlazło

J. Szymońska

Wyd. Nowa Era

 

 

 

581/1/2012

 

 

IIA, IIB

 

14

 

Matematyka

 

 

Matematyka 2.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Dorota Ponczek

Wyd. Nowa Era

 

 

360/2/2013

 

 

IIB,IIC,IID

 

 

15

 

 

Matematyka

 

 

 

Matematyka 2.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

 

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko, I.Czarnocka

Dorota Ponczek

Wyd. Nowa Era

 

 

 

378/2/2013

 

 

IIA,IIE,IIF

 

 

16

 

 

Fizyka

 

 

 

Z fizyką w przyszłość- część1 i część 2 (zakres rozszerzony).

 

M. Fiałkowska

B.Sagnowska

I.Salach

Wyd. Zamkor

 

 

548/1/2012

 

548/2/2013

 

 

IID

 

17

 

Elementy programowania

 

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony.

 

Grażyna Koba

Wyd. Migra

 

 

643/2013

 

IID

 

 

KLASY III

 

 

 

LP

 

 

PRZEDMIOT

 

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

 

 

AUTOR, WYDAWNICTWO

 

 

NR DOPUSZCZENIA

 

ODDZIAŁY,

W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PODRĘCZNIK

 

1

 

Język polski

 

 

 

Nowe lustra świata. Współczesność; część 5

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

Witold Bobiński

Anna Janus – Sitarz

Maciej Pabisek

WSiP

 

 

704/5/2014

 

 

IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF

 

2

 

Historia

 

 

Zrozumieć przeszłość. Lata 1815–1939, cz. 3
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

 

Piotr Galik

Wyd.Nowa Era

 

 

 

 

W przygotowaniu

 

 

IIIE

 

3

 

Wiedza o społeczeństwie

 

W centrum uwagi część 3. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

 

Wyd. Nowa Era

 

W przygotowaniu

 

IIIE

 

4

 

 

Historia i społeczeństwo

 

1.Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

 

Jarosław Centek

Wyd. Nowa Era

 

 

W przygotowaniu

 

 

 

IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIF

 

5

 

 

Język angielski

(zakres podstawowy)

 

Matura repetytorium- poziom podstawowy i rozszerzony, podręcznik do języka angielskiego.

 

Marta Rosińska

Lynda Edwards

wyd. Macmillan

 

 

710/2014

 

 

IIIB, IIIA, IIID

 

6

 

 

Język angielski

(zakres rozszerzony)

 

Matura repetytorium. Poziom rozszerzony.

 

V. Evans

J. Dooley

wyd. Express Publishing

 

 

715/2/2014

 

 

IIIC, IIIF

 

7

 

 

Język niemiecki

(zakres podstawowy)

 

Motive Deutsch 3.

zakres podstawowy i rozszerzony

 

Alina Dorota Jarząbek

Danuta Koper

wyd. WSiP

 

 

683/3/2014

 

IIIA, B, C (gr. 1, 2, 3, 4, 5)

IIID, IIIE, IIIF

 

8

 

 

Język rosyjski

(zakres podstawowy)

 

Bot i my.

 

 

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak

Sławomira Wujec

Wyd. Szkolne PWN

 

 

324/3/2011/Z1  

 

 

 

 

IIIA, B, C,

 

 

 

9

 

Język rosyjski grupa zaawans.

 

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego. 

 

 

W przygotowaniu

 

IIIA, IIIB, IIIC

 

 

 

10

 

 

Biologia

 

 

 

Biologia na czasie 3.

Zakres rozszerzony.

 

F.Dubert,

M. Jurgoniak

M. Worłowska

W. Zamachowski

Wyd. Nowa Era

 

 

564/3/2014

 

 

IIIA, IIIB, IIIF

 

11

 

Geografia

 

 

Oblicza geografii 3.

Zakres rozszerzony.

 

R. Malarz

M. Więckowski

Wyd. Nowa Era

 

 

 

501/3/2014

 

 

IIIC

 

 

12

 

 

Chemia

 

 

 

To jest chemia 2. Chemia organiczna.

Zakres rozszerzony.

 

M. Litwin,

Sz. Styka- Wlazło

J. Szymońska

Wyd. Nowa Era

 

 

 

528/2/2013

 

 

IIIA, IIIB

 

13

 

Matematyka

 

 

Matematyka 3.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

 

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Dorota Ponczek

Wyd. Nowa Era

 

 

 

W przygotowaniu

 

 

IIIB,IIIC,IIID

 

 

14

 

 

Matematyka

 

 

 

Matematyka 3.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

 

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Joanna Czarnocka

Dorota Ponczek

Wyd. Nowa Era

 

 

 

W przygotowaniu

 

 

IIIA,IIIE,IIIF

 

 

15

 

 

Fizyka

 

 

 

Z fizyką w przyszłość- część 2 (zakres rozszerzony).

 

M. Fiałkowska

B.Sagnowska

I.Salach

Wyd. Zamkor

 

 

 

548/2/2013

 

 

IIID

 

16

 

Elementy programowania

 

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony.

 

 

Grażyna Koba

Wyd. Migra

 

643/2013

 

IIID