In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

II L.O w Łomży -Szkołą Spotkań i Dialogu

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży zostało wyróżnione tytułem Szkoły Spotkań i Dialogu. Tytuł ten przyznano 44 szkołom z całej Polski, które wielokrotnie zorganizowały spotkanie młodzieży polskiej z młodzieżą z Izraela.

W naszej szkole takie wydarzenie miało miejsce już siedem razy. Od siedmiu lat, na wiosnę  przyjeżdża do nas  młodzież z Gvanim High School .
Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Warszawie, w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji, podczas konferencji podsumowującej 10 lat programu: " Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Integralną częścią   programu są spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej "Bliżej siebie".
Jako koordynator programu miałem zaszczyt odebrać to wyróżnienie dla naszej szkoły.


Uczestnicy konferencji , podsekretarz stanu MEN- Ewa Dudek, Anna Ben Ezara- attache do spraw kultury Ambasady Izraela, oraz Sebastian Rejak z Ministerstwa Spraw zagranicznych,
podkreślali wagę i ogromną wartość projektu w procesie przełamywania wzajemnych stereotypów pomiędzy naszymi narodami.
Podczas konferencji zabrali głos współtwórcy projektu: Alex Dancyg z Instytutu Yad Vashem, Alex Becker z Instytutu Polskiego w Tel Avivie. Wspominali trudny proces tworzenia programu  oraz wyrazili swoją ogromną radość z ciągle wzrastającej ilości spotkań młodzieży z Polski i Izraela. Obecnie takie spotkania miały miejsce w prawie dwustu szkołach w całej Polsce.  Inna współtwórczyni projektu z ramienia ORE - pani Ewa Bobińska przedstawiła wyniki ewaluacji programu podsumowujące 10 rocznicę jego istnienia. Potwierdzają one pozytywne zmiany w nastawieniu młodych Polaków do młodzieży z Izraela .

Nauczyciele z różnych szkół biorących udział w programie, dzielili sie swoimi doświadczeniami . Na forum tego spotkania , ja również zrelacjonowałem przebieg spotkań w naszej szkole.


Konferencję zakończyły podziękowania Aleksa Dancyga dla wszystkich osób biorących udział w programie oraz życzenia dalszego wytrwania w kontynuacji tego projektu.


Leszek Szczepara