In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

  Pięć ciekawych wykładów w ramach warsztatów Nauka z pasją”

 W bieżącym roku szkolnym, w ramach projektu profilaktycznego „Atrakcyjna oferta klub zainteresowań alternatywą uzależnień"zorganizowano cykl warsztatów ,, Nauka z pasją”.

Prelegent

Tytuł wykładu

Data

Klasy uczestniczące

Pani profesor dr hab. Jadwigi Staniszkis

– socjolog Uniwersytetu Warszawskiego

 

„Krążenia idei jako klucza do współczesności”

29 X 2015r.

II e, II f, III f, III e

profil humanistyczny
i przyrodniczo - prawniczy

Pan profesor Krzysztof Wielecki- socjolog UKSW
w Warszawie

Czym zajmuje się socjologia?

3 IX 2015 r. 

IIe, IIf, III f, III e

profil humanistyczny i przyrodniczo – prawniczy

Pani Grażyna Zarzeczny – ekonomista, coach

„Korporacja – kariera dla  wytrwałych i podporządkowanych”

27 IX 2015r.

II c, III c, III b

profil ekonomiczno

- menadżerski i biotechnologiczny

Pani Izabela Metelska –przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

„Pielęgniarstwo – specjalizacja o różnych możliwościach zatrudnienia”

08 XII 2015r.

III a, III c

profil medyczny

i ekonomiczno - menadżerski

 

Pan Mikołaj Czajkowski – lekarz

„ Medycyna – predyspozycje, kształcenie, specjalizacje, warunki pracy”

10 XII 2015r.

I b

profil

biotechnologiczny

Informację o dwóch pierwszych wykładach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

27 listopada gościliśmy w auli II LO kolejnego wykładowcę – ekonomistkę i coacha Panią Grażynę Zarzeczną, która opowiedziała o plusach i minusach pracy w korporacji. Na wykład zaprosiliśmy klasy II i III o profilu ekonomiczno –menadżerskim czyli IIc i IIIc. Niektóre fakty z życia korporacji były zaskakujące. Nasza prelegentka określiła trzy cechy pracownika preferowane w dużej międzynarodowej firmie. Są to: umiejętność 100%-ego podporządkowania się zasadom i regułom, umiejętność pracy zespołowej, całkowita dyspozycyjność ( również w niedzielę, święta i wakacje L) Jednym słowem: brak ,,freestyl`u,, zero kreatywności i mało czasu dla siebie. Hm… Młodzież zgromadzona na auli skwitowała pracę w korporacji słowami: musimy to przemyśleć…

Grudniowe wykłady poświęcone były tematom medycznym. 8 XII gościliśmy Panią Izabelę Metelską, która pracowała jako pielęgniarka, wykładała też przedmioty związane z pielęgniarstwem na PWSiP w Łomży, prowadziła firmę związana z opieką paliatywną a obecnie jest przewodnicząca Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży. Myślę, że większość młodych słuchaczy była zaskoczona ogromnym doświadczeniem zawodowym Pani Metelskiej i faktem, że studia na kierunku pielęgniarskim pozwalają na tak szeroką aktywność na rynku pracy.

W arkana zawodu lekarza wprowadził uczniów klas I specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej (w trakcie specjalizacji) Pan Mikołaj Czajkowski. Zmotywował do nauki pierwszoklasistów…? A może… zniechęcił, ukazując trudną drogę, jak prowadzi do zawodu lekarza, począwszy od wysokich progów rekrutacyjnych, przez trudne studia i problemy z rozpoczęciem wymarzonej specjalizacji? Na pewno te informacje zmuszą do weryfikacji marzeń i rzetelnej pracy mamy więcej, a o to w tym spotkaniu chodziło.

 

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest kształcenie umiejętności praktycznych, realizowane w miarę możliwości i założeń programowych szkoły ogólnokształcącej. Pamiętając o profilach II LO: medycznym, biotechnologicznym, ekonomiczno –menadżerskim, politechnicznym, dziennikarsko – medialnym i holistycznym (przyrodniczo – prawniczym) szkoła tak aranzuje wydarzenia kulturalne, wykłady, wycieczki, akcje społeczne, charytatywne i inne działania liceum, aby były zgodne z  zainteresowaniami uczniów i je rozwijają.

pedagog szkolny Izabela Czajkowska( z wyksztalcenia również doradca zawodowy) 

 

 

 

         uczniowie klasy IIIa i IIIc na wykładzie p.Izabeli Metelskiej  

  

wykład p.Grażyny Zarzecznej 

Dodaj komentarz