In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Dnia 28 kwietnia obchodziliśmy w naszym Liceum święto szkoły. Obchody miały bardzo różnorodny charakter. Rano młodzież uczestniczyła w lekcji o życiu i twórczości naszej patronki - Marii Konopnickiej oraz w uroczystym apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Był to montaż słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów klas Ib, IC Iia i kilku chętnych wykonawców pieśni historycznych związanych z tym świętem. Młodzież wystąpiła w strojach z epoki. Oprócz scenek rodzajowych przedstawiających władców trzech mocarstw dokonujących rozbioru Polski, przedstawiono prezentację multimedialną .

Jak podsumowała ich wysiłek Pani dyrektor Jolanta Kossakowska - „była to piękna lekcja historii przygotowana przez uczniów dla uczniów”. Młodzież przygotowali : p.Agnieszka Szeligowska i p.Mariusz Małkowski.

Następnie cała społeczność szkolna wzięła udział w corocznej gali rozdania nagród Marysieńki. Imprezę rozpoczęła krótka scenka, przygotowana przez naszych uczniów, nawiązująca do filmu "Ojciec Chrzestny". Z kolei odbyło się wręczenie nagród, które przepięknie wykonali tegoroczni absolwenci : Matt Piekarski oraz Julia Chojnowska. Nagrody wręczali m.in. ubiegłoroczni zwycięzcy oraz dyrekcja.

Rozdanych zostało 10 statuetek w kategoriach:

Uczeń roku - Radosław Wałkuski

Uczeń pozytywnie zakręcony – Agnieszka Żyjewska

Nauczyciel przyjazny uczniom (Uśmiech roku) – Pan Marcin Jasionek

Najbardziej wymagający nauczyciel (bezwzględny długopis) – Waldemar Stefanowicz

Sportowiec roku – Jakub Adamski

Nauczyciel mentor – Paweł Bukowski

Kot roku – Michał Karwowski

Wydarzenie roku - Jasełka

Artystyczna dusza – Matt Piekarski i Julka Chojnowska

Absolwent roku – Patrycja Filipkowska

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Po przerwie odbyło się uroczyste zakończenie roku klas trzecich. Najlepsi uczniowie wyróżniający się w nauce, sporcie i pracy na rzecz społeczności szkolnej otrzymali dyplomy, nagrody książkowe z rąk dyrekcji i wychowawców. Pani dyrektor J.Kossakowska złożyła wyrazy wdzięczności Radzie Rodziców za trzyletnią współpracę ze szkołą. Na zakończenie wystąpił duet -Paweł Wiski i Przemek Piotrowski z piosenką "Nie płacz Ewka".

Agnieszka Szeligowska , Paulina Grądzka