In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

W ramach przygotowań do spotkania z uczniami z Gvanim High School z Izraela , uczniowie klas pierwszych wysłuchali wykładu pana Adama Sokołowskiego, pracownika Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży. Wykład połączony z prezentacją zdjęć i różnorodnych dokumentów ukazywał  historię Żydów łomżyńskich. Wydarzenie to miało miejsce w auli II L.O., 3 stycznia 2018 r.  
Pierwsze dokumenty, które  wspominają o zamieszkiwaniu Żydów w Łomży pojawiły się w roku 1492 ,a więc społeczność ta była obecna w naszym mieście przez około 450 lat !.
Początkowo  Żydzi mieszkali w dzielnicy Rybaki, nad rzeką Narwią.

W Łomży mieszkali dziadkowie i rodzice prezydenta Izraela- Chaima Herzoga (1918-1997).
Przed II Wojną Światową w Łomży działała  szkoła Jesziwa, założona przez Rabina
Eliezera Szulewcza,  gimnazjum koedukacyjne założone przez Szymona Goldlusta, oraz inne placówki oświatowe dla dzieci i młodzieży żydowskiej.
Na skrzyżowaniu obecnej ulicy Senatorskiej i Giełczyńskiej znajdowała się Wielka Synagoga.
W Łomży mieszkali przedsiębiorcy żydowscy : Mendel Orłowski i Lejba Karbowski.
Żydzi wykonywali zawód tragarza i woziwody. Mieli swoje kluby sportowe i wydawali swoje czasopisma. Przed II Wojną Światową społeczność żydowska stanowiła 35,5% ludności Łomży, czyli około 9 tysięcy osób.  Wszyscy oni zostali zamordowani przez Niemców.
W 1942 roku kończy się historia społeczności żydowskiej w naszym mieście.
 

Leszek Szczepara-nauczyciel jęz.angielskiego