In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.

24 marca 2018 roku w Lesie Jednaczewskim odbyła się gra terenowa mająca na celu promowanie wiedzy na temat historii i działalności Narodowych Sił Zbrojnych zarówno na teranie całej Polski jak i ściśle w Łomży. W zabawie wzięło udział wiele szkół podstawowych i licealnych z Łomży i okolic. Nasza szkoła również wystawiła swoją drużynę – Klaudię Zambrowską, Mariusza Przestrzelskiego i Julię Orłowską z klasy IIC pod opieką p. Mariusza Małkowskiego.

Gra składała się z 6 stacji, na których trzyosobowe drużyny musiały poradzić sobie z pytaniami i zagadkami, które zostały dla nich przygotowane. Za każdą stację można było otrzymać określoną liczbę punktów, które później decydowały o zwycięstwie. Chociaż gra zawierała elementy sprawnościowe, to nacisk postawiono przede wszystkim na wiedzę uczestników. Po grze terenowej zawodnicy zaproszeni zostali na ognisko integracyjne, gdzie mogli zjeść kiełbaski i napić się herbaty, podczas gdy zliczane były punkty i wyłaniani zwycięscy.

 Wyniki okazały się następujące:

I miejsce przypadło drużynie ze szkoły podstawowej SP9 w Łomży;

 grupa składająca się z uczniów naszej szkoły zdobyła II miejsce,

natomiast III miejsce zajęła drużyna ze szkoły ZCKR w Marianowie. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, każda z drużyn, która brała udział, otrzymała także upominki. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród łomżyńskiej młodzieży oraz odebrana została bardzo pozytywnie przez uczestników. Organizatorami wydarzenia byli: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński, Tomasz Chojnicki – Miejski Młodzieżowy Radny, Miasto Łomża, Grupa Ratownicza Nadzieja Łomża. Wszystkim, którzy wzięli udział w organizowaniu imprezy bardzo dziękujemy za okazję do poznania historii jednej z najbardziej zasłużonych organizacji działających podczas IIWŚ oraz za wspaniale spędzony czas.

Julia Orłowska