In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OBOWIĄZUJĄCY W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

LP

NR PROGRAMU

W SZKOLNYM   ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

 

NAZWA PROGRAMU ( czas realizacji)

 

AUTOR/

WYDAWNICTWO

 

 

ODDZIAŁY, W KTÓRYCH PROGRAM

JEST REALIZOWANY

 

1

 

IILO/30/2015

 

Język polski

„Przeszłość to dziś”. Program nauczania języka polskiego. Zakres podstawowy i rozszerzony (3 lata).

Zofia Starownik

Wydawnictwo Stentor

IA, IB, IC, ID, IIA, IIB, IIC, IID,  (realizowany zakres podstawowy).

IE, IIE, IIF, IIIF (realizowany zakres podstawowy i rozszerzony).

 

 

2

 

 

IILO/2/2013

 

 

Język angielski

 

 

Program nauczania jęz. angielskiego dla IV etapu edukacyjnego- poziom podstawowy i rozszerzony (3 lata).

 

J. Sosnowska

M.M. Wieruszewska

Oxford University Press 2012

I A, IB,  IE

II A, IIB,   III A, IIIB

(realizowany poziom podstawowy).

I C, ID,  II C, IID, IIE, IIF, III C, IIID,  IIIE, IIIF (realizowany poziom podstawowy i rozszerzony)

 

3

 

IILO/3/2013

 

Język niemiecki

 

Program nauczania jęz. niemieckiego w LO i technikum. Kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynuujących naukę na poziomie IV.1(3 lata).

Wyd. WSiP

A.D. Jarząbek

D. Koper

wszystkie klasy

I, II, III (realizowany poziom podstawowy).

 

4

 

IILO/4/2013

 

Język rosyjski

 

Program nauczania jęz. rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs kontynuacyjny. Zakres podstawowy

( IV.1) (3 lata).

Wyd. Szkolne PWN

A. Buchowiecka-Fudała

 Klasy I, w których utworzone zostaną grupy językowe kontynuacyjne, Klasy II, Grupy międzyoddziałowe (III A, B, C, D, E, F)

 

5

 

IILO/41/2016

 

Język rosyjski

 

Program nauczania jęz. rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy( IV.0). (3 lata).

Wyd. Szkolne PWN

A. Buchowiecka-Fudała

Grupa międzyoddziałowa( IIID, IIIF)

 

 

6

 

IILO/5/2013

Wiedza o społeczeństwie

 

W centrum uwagi- program nauczania WOS dla liceum ogólnokształcącego, technikum. Zakres podstawowy. (1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Menz

 

Wszystkie klasy I

 

7

 

IILO/6/2013

Wiedza o społeczeństwie

 

W centrum uwagi- program nauczania WOS dla liceum ogólnokształcącego, technikum. Zakres rozszerzony ( 2,5 roku)

Wyd. Nowa Era

M. Menz

IE,

IIE, 

IIIE, IIIF

 

8

 

IILO/7/2013

 

Historia

 

 „Poznać przeszłość Wiek XX. Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych (1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Jekel

 

Wszystkie klasy I

 

9

 

IILO/8/2013

 

Historia

 

„Zrozumieć przeszłość”. program nauczania historii w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i technikum ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

R. Śniegocki

IE,

IIE, IIF, 

IIIE, IIIF

 

 

10

 

 

IILO/9/2013

 

 

Matematyka

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym (3 lata).

Wyd. Nowa Era

D. Ponczek

I A, IB, IE,

II A, IIB, IIE, IIF, III A, IIIB, IIIE, IIIF( realizowany zakres podstawowy).

IC, ID, II C, IID, IIIC, IIID

(realizowany poziom podstawowy i rozszerzony).

 

11

 

IILO/31/2015

 

Fizyka

 

Odkryć fizykę. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

(1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Braun , W. Śliwa

 

Wszystkie klasy I

 

12

 

IILO/32/2015

 

Fizyka

„Zrozumieć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

A. Byczuk,

K. Byczuk,

Z. Suwald

 

ID, IID, IIID

 

13

 

IILO/12/2013

 

Chemia

 

„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. (1 rok).

Wyd. Nowa Era

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

 

Wszystkie klasy I

 

14

 

IILO/13/2013

 

Chemia

 

„To jest chemia” . Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

M. Litwin

S. Styka-Wlazło

IA, IB, ID,     II A, IIB, IID,

III A, IIIB, IIID

 

15

 

IILO/14/2013

 

Geografia

 

Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych. „Tylko geografia” zakres podstawowy (1 rok).

Wyd. Szkolne PWN

J. Kop, M.Kucharska

E. Szkurłat

 

Wszystkie klasy I

 

16

 

IILO/15/2013

 

Geografia

 

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum. „Oblicza geografii” ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

E. M. Tuz

D. Szczypiński

 

IC,  IIC, IIIC, IIIE

17

IILO/16/2013

Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym (1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Kaczmarczyk

Wszystkie klasy I

18

IILO/17/2013

Biologia

 

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym (2,5 roku).

U. Poziomek

Wyd. Nowa Era

I A, IB,  II A, IIB, IIF

III A, B,

19

IILO/18/2013

Informatyka

 

Informatyka dla szkoły ponadgimnazjalnej- zakres podstawowy (1 rok).

Wyd. Migra

G. Koba

Wszystkie klasy I

20

IILO/20/2013

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą. Program nauczania wiedzy o kulturze- poziom podstawowy

 (1 rok).

Barbara Łabędzka

Wyd. Nowa Era

Wszystkie klasy I

 

21

 

IILO/21/2013

 

Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstaw. dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość (1 rok).

 

Wyd. Nowa Era

Marek Niesłuchowski

 

Wszystkie klasy I

 

22

 

IILO/22/2013

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych (1 rok).

 

 

Wyd. Nowa Era

J. Słoma

 

Wszystkie klasy I

 

25

 

IILO/40/2016

 

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania wychowania fizycznego „ Zdrowie, rekreacja i sport na całe życie”  (3 lata).

Barbara Jałbrzykowska. Modyfikacja: Aleksandra Chodorowska, Sławomir Kalski

 

Wszystkie klasy I

Wszystkie klasy II

Wszystkie klasy III

 

26

 

IILO/24/2013

 

Przyroda

Przyroda- program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych (2 lata).

Wyd. Nowa Era

E. Jakubowska, M.Kaczmarczyk

J. Mrzigod, E. M. Tuz

 

IIE, IIF, IIIE, IIIF

 

27

 

IILO/25/2013

 

Historia i społeczeństwo.

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum ogólnokształcące i technikum (2 lata).

 

Wyd. Nowa Era

K. Panimasz

 

II A, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

III A, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF

 

28

 

IILO/27/2013

 

WDŻ

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych wychowania do życia w rodzinie. „Wędrując ku dorosłości”

 (3 lata).

Wyd. Rubikon

T. Król, M. Ryś

DKW-4015-22/01

 

Wszystkie klasy I, II, III

 

29

 

IILO/28/2013

 

Religia

 

 „Świadek Chrystusa”. Katecheza świadectwem wiary. Program  nauczania religii dla liceum. AZ-4-01/10 (3 lata).

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wyd. WAM

 

Wszystkie klasy  III

 

30

 

IILO/29/2014

Język obcy w biznesie.

Język niemiecki

Program autorski języka niemieckiego jako przedmiotu uzupełniającego dla klasy II o profilu matematyka –geografia - język angielski (1 rok).

Jolanta Katarzyna Kowalewska,

Beata Trzcińska

 

IIC

 

31

 

IILO/33/2015

Fizyka w medycynie

Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną. Fizyka z elementami medycyny dla kandydatów, fizyką medyczną i biofizyką

(2 lata).

Wyd. Zamkor

P. Wolny

 

IIA, IIIA

 

32

 

IILO/34/2015

Język obcy w biznesie. Język rosyjski

Język rosyjski w biznesie. Program autorski nauczania języka rosyjskiego jako przedmiotu uzupełniającego dla klasy II

(1 rok).

 

Jolanta Simon

 

IIC

 

33

 

IILO/42/2017

 

Religia

Program Ogólnopolski dla liceum „Żyć, aby wierzyć i kochać” nr AZ-4-03/12 (3 lata).

T. Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

J. Czerkawski

 

Klasy I i klasy II

 

34

 

IILO/43/2017

Matematyka

w naukach przyrodniczych

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego „Matematyka w naukach przyrodniczych” (2 lata).

Agnieszka Szałkowska

 

Kl. IIB, IIIB

                                                

 Dyrektor II LO w Łomży

        Jolanta Józefa Kossakowska