In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach działalności SZGTK ,, Nierówno pod sufitem” przeprowadzono następujące działania:


I.  28 IX 2017 r. współtworzono otrzęsiny dla uczniów klas I tematyka ,,Igrzyska świeżaków";

II. 25 X 2017 r. na auli szkolnej odbył się kabareton Szkolnej grupy kabaretowo – teatralnej „Nierówno pod sufitem", w którym mogliśmy podziwiać uczniów w trzech niezapomnianych skeczach:

·       ,,Nie ma kakaa…,, - z niesamowitymi kreacjami Jędrzeja Lutostańskiego i Bartosza Choromańskiego,    

·       ,,Odrabianie lekcji,, z  uczniami klasy III c: Jedrzejem Lutostańskim, Krzysztofem Michałem Wądołkowskim oraz Bartoszem Choromańskim ( II d) i Katarzyną Siemiatycką

III. 17 I  2018 r. w ramach Dni Kultury Uczniowskiej odbył kolejny kabareton, ze skeczami:

·       ,, Chińska restauracja ,, - Bartosz Choromański, oraz Krzysztofa Michała Wądołowskiego z II c);

·       ,,Chowanego ,, - oraz Krzysztofa Michała Wądołowskiego z III c, Julii Śleszyńskiej i Zuzanny Poślad ( I b),  Julii Gołaś (I c) oraz Małgorzaty Lemańskiej ( I d);

·       ,,Że tę,, - z niezapomnianą kreacją Krzysztofa Michała Wądołowskiego z III c, Małgorzaty Lemańskiej ( I d) oraz Julii Gołaś (I c),

·       wyświetlono także na ubiegłoroczny skecz ,,Zakład pogrzebowy" w świetnych aktorsko -  satyrycznych odsłonach Pawła Wiskiego z kl. III e, Jędrzeja Lutostańskiego.

 

IV.  10 IV w trakcie Dnia otwartego zaprezentowano skecz ,, Nie ma kakaa” niezapomniana rolą Michała Krzysztofa Wądołkowskiego z klasy III C oraz Małgorzaty Lemańskiej i Daniela Kozikowskiego z klasy I D;

 

V. 27 IV w trakcie uroczystości Marysieńki zaprezentowano skecz szkolnej grupy teatralno – kabaretowej pt. ,, Niedziela nie handlowa” z niesamowitą kreacją: Daniela Kozikowskiego i debiutujących Jakuba Susoła oraz Magdaleny Biedrzyckiej, w reżyserii Michała K. Wądołkowskiego.

 

VI. 20 VI na auli szkolnej odbył się kabareton Szkolnej grupy kabaretowo – teatralnej „Nierówno pod sufitem", w którym mogliśmy podziwiać uczniów w dwóch niezapomnianych skeczach:

·       ,,Chrzciny” - z niesamowitymi kreacjami Daniela Kozikowskiego, Małgorzaty Lemańskiej, Bartosza Choromańskiego i Julii Gołaś,

·       ,,Komunia ” – w obsadzie: Zuzanna Poślad, Julia Śleszyńska oraz Jakub Susoł,

Funkcje przewodniczącego grupy teatralno – kabaretowej pełnił Krzysztof M. Wądołkowski z klasy III C do końca kwietnia (tj. do ukończenia szkoły), później stanowisko objęła Małgorzata Lemańska z klasy I D.


           Dziękuję dyrekcji szkoły oraz koleżankom i kolegom z rady pedagogicznej pracownikom szkoły za pomoc w realizacji przeprowadzonych działań.


                    
                               opiekun Szkolnej Grupy Teatralno - kabaretowej Izabela Czajkowska