In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

W słoneczny piątkowy poranek 12 października zebraliśmy się w auli  im. Hanki Bielickiej na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym przygotowanym przez następujących nauczycieli : Jolantę Simon, Dorotę Dąbrowską i Agnieszkę Szeligowską. Zgromadzonych gości powitali Mikołaj Buczyński i Zuzanna Poślad z kl.IIE. Przedstawili krótki rys historyczny Komisji Edukacji Narodowej oraz życzenia dla nauczycieli.

 Po tym wstępie wysłuchaliśmy zabawnych piosenek dla nauczycieli każdego przedmiotu oraz pracowników szkoły. Następnie obejrzeliśmy etiudę filmową „Moda – pięta Achillesa w II LO” , przedstawiającą w humorystyczny sposób rodzaje ubiorów  szkolnych. 

Głos zabrała pani dyrektor Jolanta Kossakowska. Złożyła życzenia w imieniu swoim, pani poseł Bernadety Krynickiej oraz Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego.Następnie poinformowała zebranych o nagrodach dla naszych nauczycieli :

pani Agnieszka Adasiewicz - Zawadzka otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej

pani Aleksandra Chodorowska otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Łomża.

 Pani dyrektor wręczyła także , jak co roku, nagrody dyrektora dla nauczycieli i pracowników obsługi. Nagrody w postaci listów gratulacyjnych otrzymali również nauczyciele wychowania fizycznego za wspaniałe wyniki sportowe w województwie we współzawodnictwie sportowym za r.szk.2017/18.

Po wręczeniu nagród pani dyrektor J.Kossakowska przekazała życzenia od byłego wicedyrektora p. Józefa Śmiarowskiego. Następnie życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył przedstawiciel Rady Rodziców p.Jacek Leszczyński. Po uroczystości w bardzo dobrych nastrojach rozeszliśmy się do swoich zajęć.