In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

25 października 2018r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

 Do testu wiedzy (składającego się z 30 pytań zamkniętych) przystąpiło 30 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu epidemiologii, profilaktyki, leczenia, dróg szerzenia oraz ogólnych informacji dotyczących wirusa HIV i choroby AIDS. Zwycięzca konkursu uzyskał 28 punktów na 30 możliwych. Dwie uczennice walczyły w dogrywce o III miejsce.

Laureatami VIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS zostali:

I miejsce - Kamil Karwowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży

II miejsce - Damian Kupidłowski z Katolickiego Liceum im. kard. S. Wyszyńskiego w Łomży.

III miejsce - Julia Baczewska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Łomży, zaś laureaci nagrody rzeczowe sponsorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Laureaci będą reprezentować nasz powiat w finałach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS w Białymstoku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży dziękuje młodzieży, nauczycielom, pedagogom szkolnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży przygotowywała do tej Olimpiady pani Anna Łuba - nauczyciel biologii. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań młodzieży.

  tekst i foto  ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży