In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.

 9 listopada 2018 r w Zespole Szkół Mechanicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży odbyło się podsumowanie VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "Patriotyczne inspiracje 2018". Wśród nagrodzonych są uczniowie naszej szkoły:

 

    Patryk Chętnik z klasy IC  - III miejsce (opiekun – Beata Pijanowska) 

    Aleksandra Szeligowska z klasy IA - wyróżnienie (opiekunowie – Katarzyna Kowalewska i Mirosław Reszewicz).

 Uczniowie oprócz dyplomów otrzymali również nagrody rzeczowe.

Laureatom oraz ich opiekunom gratulujemy!