In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.

W dniu 16 marca 2019 roku odbył się Konkurs Recytacji i Czytania Utworów Niemieckojęzycznych. Organizatorem  konkursu było II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża. Konkurs był objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łomży Mariusza Chrzanowskiego. Koordynatorkami konkursu były nauczycielki języka niemieckiego w II LO  pani Elżbieta Nieciecka i pani Beata Trzcińska.

Do rywalizacji zgłosiło się 16 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych:                                                                                

Szkoła Podstawowa w Miastkowie – opiekun: Renata Krynica

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży  – opiekun: Renata Wysocka

Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży  – opiekun: Monika Składanek

Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie – opiekun: Agnieszka Staśkiewicz

Szkoła Podstawowa w Chudku – opiekun: Agnieszka Staśkiewicz

Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie – opiekun: Iwona Czaplicka

Szkoła Podstawowa w Kuziach – opiekun: Ewa Korytkowska

Gimnazjum w Zbójnej -  opiekun: Ewa Korytkowska

Gimnazjum w Nowogrodzie – opiekun: Iwona Czaplicka

Gimnazjum nr 1 w Łomży – opiekun: Katarzyna Jastrzębska

Gimnazjum Katolickie w Łomży – opiekun: Sylwia Bzura.

Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowało 6 uczniów:

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży – opiekunowie: Elżbieta Nieciecka, Jolanta Kowalewska  i Beata Trzcińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży – opiekun: Joanna Milianowicz

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży -   opiekun: Justyna Szewczyk

Liceum Mistrzostwa Sportowego – opiekun: Elżbieta Nieciecka.

Każdy uczestnik szkoły podstawowej i oddziału gimnazjalnego zaprezentował wiersz recytowany na pamięć, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, oprócz wiersza, mieli do przeczytania prozę.

W konkursie mogły być wykorzystane jedynie utwory, które pierwotnie napisane zostały w języku niemieckim. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były Gefühle ( uczucia).

Po wysłuchaniu prezentacji w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych Komisja w składzie: Joanna Milianowicz, Małgorzata Obrycka-Meja, Natalia Rachubka i Justyna Szewczyk postanowiła przyznać następujące miejsca:

 I miejsce – Patryk Bochomulski z Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie

II miejsce – Anna Wesołowska z Gimnazjum w Nowogrodzie

III miejsce – Paulina Chaberek ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie 

oraz wyróżnienia:

Natalia Ciecierska - Szkoła Podstawowa w Miastkowie

Weronika Łada - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży 

Julia Cwalina - Gimnazjum w Zbójnej

Kacper Wiśniewicz - Gimnazjum nr 1 w Łomży

Karolina Auguściak - Szkoła Podstawowa w Chudku.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Komisja w składzie: Magdalena Zielińska, Katarzyna Jastrzębska, Monika Składanek i Milena Godlewska przyznała kolejno:

I miejsce – Patrycja Dłużniewska - III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży

II miejsce – Aleksandra Szeligowska - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży

III miejsce – Natalia Kozikowska - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży

oraz wyróżnienia:

Julia Gołaś - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży

Patrycja Korwek - Liceum Mistrzostwa Sportowego

Zuzanna Malinowska - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

 

Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia o udziale w konkursie, a laureaci i wyróżnieni  dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża Iwonie Czaplickiej. Dziękujemy za wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

 

         Elżbieta Nieciecka

            Beata Trzcińska