In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

W roku szkolnym 2019/2020 w II LO w Łomży planowany jest nabór do 8 klas. 4 po Gimnazjum i 4 po Szkole Podstawowej. Niżej przedstawiamy wykaz i krótki opis tych klas.

 


Kl. IAG- holistyczna

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: język polski , język angielski, biologia lub historia do wyboru I język obcy nowożytny: j. angielski. II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski (kontynuacja) przedmiot uzupełniający:

• dla osób, które wybrały biologię: historia i społeczeństwo,

• dla osób, które wybrały historię: przyroda..

Kl. IBG - medyczna

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: biologia, chemia

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) przedmioty uzupełniające: matematyka w naukach przyrodniczych, historia i społeczeństwo.

Kl. ICG -ekonomiczno -menadżerska

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski I język obcy nowożytny: j. angielski II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, język niemiecki w biznesie.

Kl. IDG - politechniczna

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, język angielski, fizyka lub chemia do wyboru

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski (kontynuacja) przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Kl. IA - humanistyczna (liceum 4-letnie)

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: język polski , język angielski, wos

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski (kontynuacja).

Kl. IB - medyczna (liceum 4-letnie)

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: biologia, chemia

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja)

przedmioty uzupełniające: matematyka w naukach przyrodniczych.

Kl. IC - ekonomiczno -menadżerska (liceum 4-letnie)

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski

I język obcy nowożytny: j. angielski

 II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja)

przedmiot uzupełniający: język niemiecki w biznesie.

Kl. ID - politechniczna (liceum 4-letnie)

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, fizyka

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski (kontynuacja).

Przedmiot uzupełniający: grafika komputerowa.

 

We wszystkich klasach pierwszych język angielski na poziomie podstawowym realizowany jest w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Drugi język obcy realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W ramach wychowania fizycznego młodzież uczy się także tańca towarzyskiego.