In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

26 kwietnia, w słoneczny piątek, uczniowie klas trzecich oraz grono pedagogiczne zgromadzili się w auli im.Hanki Bielickiej. Tego dnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz wręczenie nagród naszym abiturientom. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 185 uczniów, w tym aż 34 z nich z bardzo wysokimi wynikami w nauce.Dziewięciu uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5,0. Uczniem z najwyższą średnią (5,73)okazał się Wierzbowski Filip z kl.IIID.

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy z rąk pani dyrektor Jolanty Kossakowskiej i pani wicedyrektor Elżbiety Niecieckiej.

Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim i kabarecie szkolnym otrzymali nagrody i podziękowania wręczone przez panią pedagog Izabelę Czajkowską. Nagrody otrzymali także sportowcy za osiągnięcia i reprezentowanie szkoły na różnych zawodach sportowych . Potem nastąpiła ceremonia wręczania świadectw uczniom poszczególnych klas.

  

  

Życzenia na przyszłą drogę życiową oraz powodzenia na egzaminie maturalnym wygłosili do młodzieży : o.Andrzej Makowski(proboszcz parafii  pw.Matki Boskiej Bolesnej, pan Józef  Przybylski (pierwszy dyrektor II LO), pani Maria Wiśniewska (przewodnicząca Rady Rodziców), pani Marzanna Rutkowska (w imieniu wychowawców klas trzecich), Magdalena Kalska (poprzednia przewodnicząca SU), Emilia Ramatowska (przewodnicząca SU). Powodzenia na maturze !

tekst M.Dudziec , zdjęcia Aleksandra Szeligowska kl.IA