In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.

Już dwudziesty pierwszy raz został przeprowadzony ranking najlepszych polskich liceów i techników miesięcznika "Perspektywy". Wśród wybitnych szkół znalazło się również nasze liceum. Tylko dwa licea z Łomży zakwalifikowały się do tego rankingu. Szkoły zostały ocenione wg 3 kryteriów:

 -sukcesy szkoły na olimpiadach

-wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych

-wyniki matury z przedmiotów dodatkowych

 

W tym roku uplasowaliśmy się na 359 miejscu w rankingu obejmującym 500 najlepszych liceów w naszym kraju, (wszystkich liceów jest 4537 w Polsce).

W stosunku do 2018 r. awansowaliśmy o 16 miejsc. W związku z tym otrzymaliśmy prawo do używania tytułu "Srebrna Szkoła 2019".

Natomiast w rankingu liceów z województwa podlaskiego zajęliśmy 13 miejsce na 25 szkół w tej klasyfikacji.(na 152 licea w woj.podlaskim)

  Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla naszego liceum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, dyrekcję, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

 

                                       

 

                                          M. Dudziec