In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Już po raz trzynasty w naszym mieście odbył się  konkurs recytatorski „Strofy znad  Narwi”. Organizowany jest zawsze przez Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Łomżyńskiej. Od  tej edycji otrzymał nową  formułę – nagrody finansowe (oprócz rzeczowych) oraz nazwę „Strofy znad Narwi z Henrykiem Gałą”.

 Pan Henryk Gała jest naszym lokalnym  poetą,  autorem około 30 zbiorów poetyckich m.in. „Lustro doliny”, „Dopóki teraz”

"Księstwo Narwiańskie". Był on honorowym gościem podczas tegorocznej edycji konkursu w Teatrze Lalki 

i Aktora w Łomży.  Wręczał nagrody uczniom. Zaszczyt to dostać gratulacje i nagrodę z rąk poety.

W konkursie wzięli udział uczniowie  ze szkół podstawowych i średnich, z Łomży i okolic. Recytowali wiersze  lokalnych poetów m.in. Jana Kulki, Henryka Gały, Romualda Sinoffa,  o.Jana Bońkowskiego, Jana Leończuka i innych. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury w składzie :  Beata Antoniuk , Marek Janik oraz Wawrzyniec Kłosiński  wytypowali zwycięzców:

I miejsce Paulina Rabek  II LO Łomża

za wiersz  „Człowiek pamiętający” Henryka Gały i „Zakłócenia” Jana Kulki 

II miejsce Kacper Łempicki I LO Łomża

III miejsce Natalia Bieniek I LO Łomża

Nagrodę publiczności zdobyła Kamila Alachamowicz III LO Łomża.

 

Paulinę do konkursu przygotował pan Mirosław Reszewicz .W konkursie udział wzięły również Gabriela Kowalczyk kl.IA, Gabriela Surowik kl.ID, Paulina Pęska kl.IIC,które do konkursu przygotowały pani Beata Pijanowska i pani Maria Kryszajtys.

Serdeczne gratulacje Paulinie i wszystkim uczestnikom !

Marzena Dudziec