In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Dziś, 7 października,  w piękny słoneczny poranek,  odbyło się przyjęcie nowych uczniów w poczet naszej społeczności szkolnej.  Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym na hali sportowej, gdzie łatwiej zachować dystans  . Reprezentanci klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowanie prowadził pan prof. Mariusz Małkowski.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Jolanta Kossakowska. Przywołała cytat ze sztandaru naszej szkoły „Ojczyzna- nauka -prawda”, aby uczniowie kierowali się wartościami, które symbolizują te słowa. Życzyła uczniom , aby czas spędzony w naszym liceum był czasem rozwoju, twórczej pracy i wzajemnej życzliwości. Wspomniała o trudnej i niepewnej sytuacji obecnie w Polsce i na świecie w dobie pandemii i o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Po przemówieniu pani dyrektor życzenia do młodzieży skierowali:  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Szeligowska kl.IIIA oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Sebastian Jaworowski.

W części artystycznej wystąpiła szkolna grupa  teatralno- kabaretowa „Nierówno pod sufitem” pod kierunkiem pani pedagog Izabeli Sztrubel. Przedstawili skecz „ Scrable w pokoju nauczycielskim”:

 Wystąpili :

Nauczyciel wf - Radzimir Kalski -- Wojciech Kowalczyk III E

Nauczycielka niemieckiego p. Asia - Rafał Dobrowolski kl III D

N-lka jezyka angielskiego - p. Natasza - Katarzyna Mikucka - kl III D

N-l wosu p. Gaweł - Kacper Pieńkowski kl II A G

N-lka matematyki p. Irmina - Błażej Banach kl II D

N- l języka polskiego p. Jarosław - Patryk Buczyński - kl II AG

Nauczycielki religii - Emilia Sobocińska kl. II AG i Izabela Modzelewska kl.IIDG 

 oraz w roli samego siebie  brat Adam Mianowski.

wszelkie podobieństwo do nauczycieli naszego liceum jest przypadkowe i nie było zamierzone :)

Uroczystość prowadzili konferansjerzy  : Natalia Cwalina kl.IIAG i Marcin Cieniewicz kl.IIDG. Miłym akcentem były piosenki śpiewane przez Kingę Chludzińską z kl.IID, Izabelę Biernacką z kl.IIBG, Kamilę Dymek i Izabelę Jastrzębską z kl.IIA.

Wszystkim aktorom,  artystom oraz nauczycielom  serdecznie dziękujemy .

więcej zdjęć można zobaczyć w zakładce "Galeria zdjęć"

M.D.