In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.

W naszej szkole święto Edukacji narodowej od lat obchodzone jest bardzo uroczyście. W tym roku z powodu pandemii i konieczności przestrzegania zasad sanitarnych, obchodzone było w kameralnym gronie – tylko nauczyciele i uczniowie przygotowujący uroczystość.

 Po odśpiewaniu hymnu narodowego i złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową, głos zabrała pani dyrektor Jolanta Kossakowska. Podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w pracę, życzliwość i ogromną pomoc w realizacji wielu zadań szkoły. Złożyła życzenia radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Pani dyrektor przekazała  życzenia Prezydenta Miasta Łomży, związków zawodowych, emerytowanych dyrektorów i nauczycieli naszego liceum. Piękne życzenia  przekazał przedstawiciel Rady Rodziców pan Sebastian Jaworowski wręczając kwiaty na ręce dyrekcji .

Wielu nauczycieli zostało docenionych za swoją pracę nagrodami państwowymi : Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Łomży.

 

 

 

         Inni odebrali Nagrody Dyrektora z rąk pani dyrektor Jolanty Kossakowskiej wraz z życzeniami pogody ducha i wytrwałości w wykonywanej pracy.

 

         Najmilszym podziękowaniem była część artystyczna przygotowana przez uczniów oraz krótki film Pauliny Chyl i jej „zespołu”, który okazał się niespodziewanie wzruszający. Pokazał jak bardzo sprawy globalne mają wpływ na nasz mały świat i jak bardzo mogą go odmienić :

Film z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowany przez naszą młodzież 

 Film można również obejrzeć w zakładce "IILO w mediach"

„Doceń to, co masz, bo nigdy nie wiadomo, kiedy możesz to stracić „

 

A.Szeligowska