In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.

  Dnia 10 lutego 2021r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie „Solidarność – droga do wolności”.

Pomysł na zorganizowanie konkursu narodził się w gronie osób tworzących Zarząd Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Łomży : Sławomira Dębka, Jolanty Chojnowskiej i Katarzyny Kowalewskiej. Przypadająca na koniec wakacji 40 rocznica powstania Związku stała się inspiracją do propagowania idei solidarności i patriotycznych wartości wśród młodzieży naszego miasta.

Uroczystość wręczenia nagród nastąpiła w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży o godzinie 12.00 (w samo południe), w nawiązaniu do słynnego plakatu wyborczego z roku 1989.W spotkaniu wzięło udział wielu znakomitych gości : Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Lech Szabłowski - Starosta Powiatu Łomżyńskiego, Maria Dziekońska – Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego, Andrzej Kropiwnicki – Przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, Andrzej Piegutkowski – Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Urszula Gierasimiuk – Naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział Białystok, Krzysztof Sychowicz – Naczelnik Biura Badań Historycznych IPN Oddział Białystok oraz Zbigniew Kossakowski – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

 

Zwycięzcą został uczeń kl. III E Paweł Korytkowski, którego przygotowywał pan Tomasz Chajęcki.

Gabriela Kamienowska z kl.IIA zajęła drugie miejsce .

Wyróżnienia otrzymały : Kinga Karwowska kl.II AG, Paulina Dąbkowska kl.II AG. 

Uczennice przygotował pan Mariusz Małkowski.

Serdeczne gratulacje dla uczniów i opiekunów !