In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY

 W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

 

 

Załącznik Nr 2

 
 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY

 W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

 

Rozdział I PRAWNE ŹRÓDŁA NOWELIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

Nowelizacji dokumentu „Wewnątrzszkolny system oceniania II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży” z 2000 roku dokonano w oparciu o przepisy prawa oświatowego i statut szkoły, a mianowicie :

 

STATUT
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY

Rozdział I SPRAWY OGÓLNE
§ 1
1. Nazwa szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży.
2. Adres szkoły: 18-400 Łomża, ul. Plac Kościuszki 3.
§2
1. Organ prowadzący szkołę - Miasto Łomża.
2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
§ 3
1. Szkoła z dniem 1 stycznia 2008 uzyskała miano jednostki budżetowej.
2. Szkoła jest jednostką budżetową reprezentowana przez dyrektora i wicedyrektora
3. Do podpisywania dokumentów składanych w banku uprawnieni są:
dyrektor, wicedyrektor i księgowa.
4. Odpowiedzialność za zobowiązania jednostki budżetowej spoczywa na dyrektorze szkoły.
§ 4
1. NIP szkoły : 718 - 14 - 29  353
2. Regon szkoły : 450093160
§ 5
1. Misją szkoły jest nauczanie wychowujące.
2. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
3. Począwszy od klasy drugiej realizowane są treści rozszerzone w tworzonych grupach
międzyoddziałowych.
§ 6
1. Szkoła jest finansowane z budżetu państwa.
2. Szkoła może być wspierana finansowo przez Radę Rodziców Szkoły i inne organizacje
oraz osoby fizyczne.
3. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.


 Adres szkoły : Plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża

Dyrektor szkoły : mgr Jolanta Kossakowska

Wicedyrektor : mgr Elżbieta Nieciecka

Wicedyrektor : mgr Konrad Haponik

Tel./Fax.:  86 216 27 50 

adres e-mail szkoły Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  '; document.write( '' ); document.write( addy_text77474 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 adres e-mail administratora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.