In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OBOWIĄZUJĄCY W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

LP

NR PROGRAMU

W SZKOLNYM   ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

 

NAZWA PROGRAMU ( czas realizacji)

 

AUTOR/

WYDAWNICTWO

 

 

ODDZIAŁY, W KTÓRYCH PROGRAM

JEST REALIZOWANY

 

1

 

IILO/30/2015

 

Język polski

„Przeszłość to dziś”. Program nauczania języka polskiego. Zakres podstawowy i rozszerzony (3 lata).

Zofia Starownik

Wydawnictwo Stentor

IA, IB, IC, ID, IIA, IIB, IIC, IID,  (realizowany zakres podstawowy).

IE, IIE, IIF, IIIF (realizowany zakres podstawowy i rozszerzony).

 

 

2

 

 

IILO/2/2013

 

 

Język angielski

 

 

Program nauczania jęz. angielskiego dla IV etapu edukacyjnego- poziom podstawowy i rozszerzony (3 lata).

 

J. Sosnowska

M.M. Wieruszewska

Oxford University Press 2012

I A, IB,  IE

II A, IIB,   III A, IIIB

(realizowany poziom podstawowy).

I C, ID,  II C, IID, IIE, IIF, III C, IIID,  IIIE, IIIF (realizowany poziom podstawowy i rozszerzony)

 

3

 

IILO/3/2013

 

Język niemiecki

 

Program nauczania jęz. niemieckiego w LO i technikum. Kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynuujących naukę na poziomie IV.1(3 lata).

Wyd. WSiP

A.D. Jarząbek

D. Koper

wszystkie klasy

I, II, III (realizowany poziom podstawowy).

 

4

 

IILO/4/2013

 

Język rosyjski

 

Program nauczania jęz. rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs kontynuacyjny. Zakres podstawowy

( IV.1) (3 lata).

Wyd. Szkolne PWN

A. Buchowiecka-Fudała

 Klasy I, w których utworzone zostaną grupy językowe kontynuacyjne, Klasy II, Grupy międzyoddziałowe (III A, B, C, D, E, F)

 

5

 

IILO/41/2016

 

Język rosyjski

 

Program nauczania jęz. rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy( IV.0). (3 lata).

Wyd. Szkolne PWN

A. Buchowiecka-Fudała

Grupa międzyoddziałowa( IIID, IIIF)

 

 

6

 

IILO/5/2013

Wiedza o społeczeństwie

 

W centrum uwagi- program nauczania WOS dla liceum ogólnokształcącego, technikum. Zakres podstawowy. (1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Menz

 

Wszystkie klasy I

 

7

 

IILO/6/2013

Wiedza o społeczeństwie

 

W centrum uwagi- program nauczania WOS dla liceum ogólnokształcącego, technikum. Zakres rozszerzony ( 2,5 roku)

Wyd. Nowa Era

M. Menz

IE,

IIE, 

IIIE, IIIF

 

8

 

IILO/7/2013

 

Historia

 

 „Poznać przeszłość Wiek XX. Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych (1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Jekel

 

Wszystkie klasy I

 

9

 

IILO/8/2013

 

Historia

 

„Zrozumieć przeszłość”. program nauczania historii w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i technikum ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

R. Śniegocki

IE,

IIE, IIF, 

IIIE, IIIF

 

 

10

 

 

IILO/9/2013

 

 

Matematyka

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym (3 lata).

Wyd. Nowa Era

D. Ponczek

I A, IB, IE,

II A, IIB, IIE, IIF, III A, IIIB, IIIE, IIIF( realizowany zakres podstawowy).

IC, ID, II C, IID, IIIC, IIID

(realizowany poziom podstawowy i rozszerzony).

 

11

 

IILO/31/2015

 

Fizyka

 

Odkryć fizykę. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

(1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Braun , W. Śliwa

 

Wszystkie klasy I

 

12

 

IILO/32/2015

 

Fizyka

„Zrozumieć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

A. Byczuk,

K. Byczuk,

Z. Suwald

 

ID, IID, IIID

 

13

 

IILO/12/2013

 

Chemia

 

„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. (1 rok).

Wyd. Nowa Era

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

 

Wszystkie klasy I

 

14

 

IILO/13/2013

 

Chemia

 

„To jest chemia” . Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

M. Litwin

S. Styka-Wlazło

IA, IB, ID,     II A, IIB, IID,

III A, IIIB, IIID

 

15

 

IILO/14/2013

 

Geografia

 

Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych. „Tylko geografia” zakres podstawowy (1 rok).

Wyd. Szkolne PWN

J. Kop, M.Kucharska

E. Szkurłat

 

Wszystkie klasy I

 

16

 

IILO/15/2013

 

Geografia

 

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum. „Oblicza geografii” ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

E. M. Tuz

D. Szczypiński

 

IC,  IIC, IIIC, IIIE

17

IILO/16/2013

Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym (1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Kaczmarczyk

Wszystkie klasy I

18

IILO/17/2013

Biologia

 

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym (2,5 roku).

U. Poziomek

Wyd. Nowa Era

I A, IB,  II A, IIB, IIF

III A, B,

19

IILO/18/2013

Informatyka

 

Informatyka dla szkoły ponadgimnazjalnej- zakres podstawowy (1 rok).

Wyd. Migra

G. Koba

Wszystkie klasy I

20

IILO/20/2013

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą. Program nauczania wiedzy o kulturze- poziom podstawowy

 (1 rok).

Barbara Łabędzka

Wyd. Nowa Era

Wszystkie klasy I

 

21

 

IILO/21/2013

 

Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstaw. dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość (1 rok).

 

Wyd. Nowa Era

Marek Niesłuchowski

 

Wszystkie klasy I

 

22

 

IILO/22/2013

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych (1 rok).

 

 

Wyd. Nowa Era

J. Słoma

 

Wszystkie klasy I

 

25

 

IILO/40/2016

 

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania wychowania fizycznego „ Zdrowie, rekreacja i sport na całe życie”  (3 lata).

Barbara Jałbrzykowska. Modyfikacja: Aleksandra Chodorowska, Sławomir Kalski

 

Wszystkie klasy I

Wszystkie klasy II

Wszystkie klasy III

 

26

 

IILO/24/2013

 

Przyroda

Przyroda- program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych (2 lata).

Wyd. Nowa Era

E. Jakubowska, M.Kaczmarczyk

J. Mrzigod, E. M. Tuz

 

IIE, IIF, IIIE, IIIF

 

27

 

IILO/25/2013

 

Historia i społeczeństwo.

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum ogólnokształcące i technikum (2 lata).

 

Wyd. Nowa Era

K. Panimasz

 

II A, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

III A, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF

 

28

 

IILO/27/2013

 

WDŻ

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych wychowania do życia w rodzinie. „Wędrując ku dorosłości”

 (3 lata).

Wyd. Rubikon

T. Król, M. Ryś

DKW-4015-22/01

 

Wszystkie klasy I, II, III

 

29

 

IILO/28/2013

 

Religia

 

 „Świadek Chrystusa”. Katecheza świadectwem wiary. Program  nauczania religii dla liceum. AZ-4-01/10 (3 lata).

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wyd. WAM

 

Wszystkie klasy  III

 

30

 

IILO/29/2014

Język obcy w biznesie.

Język niemiecki

Program autorski języka niemieckiego jako przedmiotu uzupełniającego dla klasy II o profilu matematyka –geografia - język angielski (1 rok).

Jolanta Katarzyna Kowalewska,

Beata Trzcińska

 

IIC

 

31

 

IILO/33/2015

Fizyka w medycynie

Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną. Fizyka z elementami medycyny dla kandydatów, fizyką medyczną i biofizyką

(2 lata).

Wyd. Zamkor

P. Wolny

 

IIA, IIIA

 

32

 

IILO/34/2015

Język obcy w biznesie. Język rosyjski

Język rosyjski w biznesie. Program autorski nauczania języka rosyjskiego jako przedmiotu uzupełniającego dla klasy II

(1 rok).

 

Jolanta Simon

 

IIC

 

33

 

IILO/42/2017

 

Religia

Program Ogólnopolski dla liceum „Żyć, aby wierzyć i kochać” nr AZ-4-03/12 (3 lata).

T. Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

J. Czerkawski

 

Klasy I i klasy II

 

34

 

IILO/43/2017

Matematyka

w naukach przyrodniczych

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego „Matematyka w naukach przyrodniczych” (2 lata).

Agnieszka Szałkowska

 

Kl. IIB, IIIB

                                                

 Dyrektor II LO w Łomży

        Jolanta Józefa Kossakowska  

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY

 W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

 

KLASY I

 

 

 

LP

 

 

PRZEDMIOT

 

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

 

AUTOR, WYDAWNICTWO

 

NR DOPUSZCZENIA

ODDZIAŁY,

 W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PODRĘCZNIK

 

 

1

 

 

Język polski

 

 

Przeszłość to dziś. Literatura-język-kultura klasa 1, część 1.

 

Przeszłość to dziś. Literatura-język-kultura klasa 1, część 2.

Krzysztof Mrowcewicz

wyd. Stentor

Aleksander Nawarecki,
Dorota Siwicka
wyd. Stentor

498/1/2012

 

 

498/2/2012

 

 

IA, IB, IC, ID, IE

 

 

 

2

 

 

Historia

 

Poznać przeszłość. Wiek XX

Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy

Stanisław Rasiak

Jarosław Kłaczkow

Wyd. Nowa Era

 

525/2012

 

IA, IB, IC, ID, IE

 

Historia

(II półrocze)

 

 

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze; zakres rozszerzony (cz. I);

 

 

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

Wyd.Nowa Era

 

642/1/2013

 

 

IE  (uczniowie, którzy wybiorą rozszerzenie z historii)

 

 

 

 

3

 

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki

Wyd. Nowa Era

 

505/2012

 

IA, IB, IC, ID, IE

Wiedza o społeczeństwie

(II półrocze)

 W centrum uwagi część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum; zakres rozszerzony

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

 Wyd. Nowa Era

 

630/1/2012/2015

 

IE (uczniowie, którzy wybiorą rozszerzenie z wosu)

 

 

4

 

 

 

Wiedza o kulturze

 

 
Spotkania z kulturą
Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

Praca zbiorowa (Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski i inni) Wyd. Nowa Era

 

 

449/2012

 

 

IA, IB, IC, ID, IE

 

5

 

Język angielski

(zakres podstawowy i rozszerzony)

 

Oxford Solutions- wybór poziomu i zakup podręczników we wrześniu

T. Falla

P. A. Davies

J. Sosnowska

Wyd. Oxford

 

733/2/2015

 

 

IA, IB, IC, ID, IE

 

6

Język niemiecki

(zakres podstawowy)

Motive Deutsch neu 1.

Zakres podstawowy

 

Alina Dorota Jarząbek

Danuta Koper

wyd. WSiP

 

683/1/2014/2015

Klasy I, w których realizowany będzie

j. niemiecki

 

7

Język rosyjski

(zakres podstawowy)

 

Vot i my 1.

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak

Sławomira Wujec

Wyd. Szkolne PWN

 

294/1/2014/2015

Klasy I, w których realizowany będzie

j. rosyjski

 

 

 

 

8

 

 

Biologia

 

 

Biologia na czasie.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

E. Bonar,

W. Krzeszowiec-Jeleń,

L. Czachorowski

Wyd. Nowa Era

 

 

450/2012

 

 

IA, IB, IC, ID, IE

 

Biologia

(II półrocze)

 

Biologia na czasie 1.

Zakres rozszerzony.

 

M. Guzik,

E. Jastrzębska,

R. Kozik I Inni

Wyd. Nowa Era

 

564/1/2012

 

 

IA, IB

 

 

 

9

 

Geografia

 

Tylko geografia.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

J. Kop,

M. Kucharska

E. Szkurłat

Wyd. Szkolne PWN

 

363/2011

 

IA, IB, IC, ID, IE

Geografia

(II półrocze)

Oblicza geografii 1.

Zakres rozszerzony.

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii 1”.

R. Malarz

M. Więckowski

Wyd. Nowa Era

 

501/1/2015

 

 

IC

 

 

 

 

10

 

Chemia

 

To jest chemia.

 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

R. Hassa,

J. Mrzigod,

A. Mrzigod

Wyd. Nowa Era

 

 

438/2012

 

IA, IB, IC, ID, IE

 

Chemia

(II półrocze)

 

 

To jest chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna.

Zakres rozszerzony.

M. Litwin,

Sz. Styka- Wlazło

J. Szymońska

Wyd. Nowa Era

 

581/1/2012

IA, IB

ID (uczniowie, którzy wybiorą rozszerzenie z chemii)

 

 

 

11

 

 

 

 

Matematyka

 

Matematyka 1.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Dorota Ponczek

 

360/1/2011

 

 IC, ID

 

Matematyka

Matematyka 1.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Dorota Ponczek

 

378/1/2011

 

IA, IB, IE

 

 

12

 

Fizyka

 

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

Marcin Braun

Weronika Śliwa

Wyd. Nowa Era

 

447/2012/2015

 

IA, IB, IC, ID, IE

 

Fizyka

(II półrocze)

Zrozumieć fizykę 1 (część 1) . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony.

Marcin Braun A.Seweryn Byczuk

Wyd. Nowa Era

 

632/1/2013/2015

 

ID (uczniowie, którzy wybiorą rozszerzenie z fizyki)

 

13

 

Informatyka

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.(Z nowym bitem). Rok wydania 2015

Grażyna Koba

Migra

 

748/2015

 

IA, IB, IC, ID, IE

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Jarosław Słoma

Wyd. Nowa Era

426/2012

IA, IB, IC, ID, IE

15

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

467/2012

IA, IB, IC, ID, IE

 

16

Religia

(podręczniki dostępne

 w pracowni)

 

W blasku bożej prawdy

ks. T. Śmiech

E. Kondrak

B. Nosek

Wyd. Jedność

AZ-41-03/12-KI-1/12

Z dn. 10.12.2012r.

 

IA, IB, IC, ID, IE

 

 

KLASY II

 

 

 

LP

 

 

PRZEDMIOT

 

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

 

AUTOR, WYDAWNICTWO

 

NR DOPUSZCZENIA

ODDZIAŁY,

W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PODRĘCZNIK

 

1

 

Język polski

 

 

Przeszłość to dziś. Literatura-język-kultura klasa 2, część 1.

Przeszłość to dziś. Literatura-język-kultura klasa 2, część 2.

Ewa Paczoska

wyd. Stentor

Jacek Kopciński
wyd. Stentor

498/3/2013

 

498/4/2013

 

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

 

 

2

 

 

Historia

 

 

1. Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze; zakres rozszerzony (cz. I);

2. Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne; zakres rozszerzony (cz.II)

1.Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

2.Paweł Klint,

Piotr Galik

Wyd.Nowa Era

642/1/2013

 

642/2/2014

 

IIE i IIF(uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z historii)

 

 

3

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 W centrum uwagi część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum; zakres rozszerzony

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

 Wyd. Nowa Era

 

630/1/2012/2015

 

IIE (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z wosu)

 

 

 

4

 

 

 

Historia i społeczeństwo

 

 

1.Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

2. Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

1.Tomasz Mackowski Nowa Era

 

 

2.Iwona Janicka

Nowa Era

659/1/2013

 

 

 

659/2/2013

IIA, IIB, IIC, IID

IIE (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z wosu)

IIF (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z biologii)

 

5

 

 

Język angielski

 

Matura repetytorium – poziom podstawowy i rozszerzony, podręcznik do języka angielskiego

Marta Rosińska
Lynda Edwards
wyd. Macmillan

 

710/2014

 

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

 

6

Język niemiecki

(zakres podstawowy)

Motive Deutsch neu 2.

Zakres podstawowy i rozszerzony

Alina Dorota Jarząbek

Danuta Koper

wyd. WSiP

 

683/2/2014/2015

 

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

 

 

7

Język rosyjski

(zakres podstawowy)

 

 

Vot i my 2.

Małgorzata Wiatr-Kmieciak

Sławomira Wujec

Wyd. Szkolne PWN

 

294/2/2012/2015

 

IIB, IIC, IID, IIE

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Biologia

 

Biologia na czasie 1.

Zakres rozszerzony.

 

 

Biologia na czasie 2.

Zakres rozszerzony.

M. Guzik,

E. Jastrzębska,

R. Kozik I Inni

Wyd. Nowa Era

F. Dubert,

R. Kozik

S. Krawczyk I Inni

Wyd. Nowa Era

564/1/2012

 

 

 

564/2/2013

 

IIA, IIB, IIF( uczniowie, którzy realizują zakres rozszerzony z biologii)

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Geografia

 

 

Oblicza geografii 1.

Zakres rozszerzony.

 

 

Oblicza geografii 2.

Zakres rozszerzony

 

R. Malarz

M. Więckowski

Wyd. Nowa Era

T. Rachwał

R. Malarz

M. Więckowski

Wyd. Nowa Era

501/1/2015

 

 

 

501/2/2013/16

 

 

IIC

 

10

 

 

Chemia

 

 

To jest chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna.

Zakres rozszerzony.

M. Litwin,

Sz. Styka- Wlazło

J. Szymońska

Wyd. Nowa Era

 

581/1/2012

IIA, IIB

IID (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z chemii)

 

 

 

11

 

 

 

 

Matematyka

 

Matematyka 2.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Dorota Ponczek

Wyd. Nowa Era

 

360/2/2013

 

IIC,IID

 

 

Matematyka

 

 

Matematyka 2.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko, I.Czarnocka

Dorota Ponczek

Wyd. Nowa Era

 

 

378/2/2013

 

 

IIA, IIB, IIE,IIF

 

 

12

 

 

Fizyka

 

Zrozumieć fizykę 1 (część 1). Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony.

Zrozumieć fizykę 2 (część 2). Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozsz.

Marcin Braun A.Seweryn Byczuk

K. Byczuk

E. Wójtowicz

Wyd. Nowa Era

632/1/2013/2015

 

 

632/2/2013

 

IID (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z fizyki)

 

13

 

Fizyka w medycynie

 

Niebezpieczne związki fizyki z medycyną, część 1 i część 2

J. Wąsowicz

P. Wolny

A. Blokesz

Wyd. Zamkor

 

 

IIA

 

 

14

 

 

Przyroda

 

 

Przyroda, część 1

 Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk,

A.i J.  Mrzigod,

Marek Więckowski

Wyd. Nowa Era

 

 

 

658/1/e/2013

 

IIE (uczniowie, którzy realizują wos i historię

IIF (uczniowie, którzy realizują historię )

15

Religia(podręczniki dostępne

w pracowni)

Na drogach wiary

Ks. Jarosław Czerkawski, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Wyd. Jedność

AZ-42-03/12

KI-2/13

 

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

 

 

KLASY III

 

 

LP

 

PRZEDMIOT

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

 

AUTOR, WYDAWNICTWO

 

 

NR DOPUSZCZENIA

ODDZIAŁY,

W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PODRĘCZNIK

1

Język polski

Przeszłość to dziś. Literatura-język-kultura klasa 3, część 4.

Jacek Kopciński
wyd. Stentor

498/5/2014

IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF

 

 

 

2

 

 

 

Historia

 

1. Zrozumieć przeszłość. Lata 1815–1939, cz. 3
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

2. Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku, część 4 .Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 Zakres rozszerzony

Piotr Galik

Wyd.Nowa Era

 

 

Jarosław Kłaczkow,

Agnieszka Zielińska

Wyd.Nowa Era

642/3/2014

 

 

 

642/4/2015

 

 

IIIE i IIIF (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z historii)

 

 

3

 

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum; zakres rozszerzony.

 Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki Wyd. Nowa Era

 

630/2/2014

IIIE i IIIF

(uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z wosu_

 

 

 

4

 

 

 

Historia i społeczeństwo

1.Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

2.Poznać przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

Jarosław Centek

Wyd. Nowa Era

 

Karol Kłodziński

Tomasz Krzemiński

Wyd. Nowa Era

659/3/2014

 

 

659/4/2015

IIIA, IIIB, IIIC, IIID,

IIIE (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z wosu)

IIIF (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z wosu)

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Język angielski

 

Matura 2015 repetytorium

Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Rosińska

L. Edwards

Macmillan

 

710/2014

 

 IIIA/1,

 

Język angielski

 

Leader Plus-poziom rozszerzony.

H.Mitchell

M. Malkogianni

Wyd. m.m.publications

 

756/2015

 

IIIC/1, IIIE/2

 

Język angielski

 

Matura Repetytorium.

Poziom rozszerzony

 

Virginia Evans

Jenny Dodey

715/2/2014/2016

IIIA/2, IIIB

IIIC/2, IIID, IIIE/1, IIIF

 

6

 

Język niemiecki

(zakres podstawowy)

Motive Deutsch neu 3.

zakres podstawowy i rozszerzony.

Alina Dorota Jarząbek

Danuta Koper

wyd. WSiP

 

683/3/2014

IIIA, IIIB, IIIC,  

IIID, IIIE, IIIF

 

7

 

Język rosyjski

(zakres podstawowy)

 

Vot i my 3.

 

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak

Sławomira Wujec

Wyd. Szkolne PWN

 

324/3/2011/Z1  

 

 

 

IIIA, IIIB, IIIC, IIID

 

 

 

8

 

 

Biologia

 

 

Biologia na czasie 3.

Zakres rozszerzony.

F.Dubert,

M. Jurgoniak

M. Worłowska

W. Zamachowski

Wyd. Nowa Era

 

 

564/3/2014

 

IIIA, IIIB

 

 

9

 

Geografia

 

Oblicza geografii 3.

Zakres rozszerzony.

R. Malarz

M. Więckowski

Wyd. Nowa Era

 

501/3/2014

IIIC, IIIE(uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z geografii)

 

10

 

Chemia

 

 

To jest chemia 2. Chemia organiczna.

Zakres rozszerzony.

M. Litwin,

Sz. Styka- Wlazło

J. Szymońska

Wyd. Nowa Era

 

528/2/2013

 

IIIA, IIIB, IIID (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z chemii)

 

 

 

11

 

 

 

Matematyka

 

Matematyka 3.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Dorota Ponczek

Wyd. Nowa Era

 

360/3/2014

 

 

IIIC, IIID

 

 

Matematyka

 

 

Matematyka 3.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański,

Lech  Chańko,

Joanna Czarnocka

Dorota Ponczek

Wyd. Nowa Era

 

 

378/3/2014

 

 

IIIA, IIIB, IIIE, IIIF

 

 

12

 

 

Fizyka

 

 

Zrozumieć fizykę 3 (część 3). Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony.

Marcin Braun A.Seweryn Byczuk

K. Byczuk, E.Wójtowicz

Wyd. Nowa Era

 

632/3/2014

 

IIID (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z fizyki)

 

 

13

 

 

Przyroda

 

 

Przyroda, część 2

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

Wyd. Nowa Era

 

 

658/2/e/2013

 

IIIE i IIIF (uczniowie, którzy realizują rozszerzenie z historii)

 

 

 

14

Religia (podręczniki dostępne

w pracowni)

 

Świadczę o Jezusie w rodzinie.

ks. Robert Strus

ks. Wiesław Galant, Wyd. Gaudium.

 

 

IIIA, IIIB, IIIC, 

IIID, IIIE, IIIF

   Dyrektor szkoły

Jolanta Józefa Kossakowska       

Uchwała nr 4/2017/2018
Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im.M.Konopnickiej w Łomży

z dnia 14 września 2017r.
w sprawie zmian w statucie II LO  w Łomży

Szkolny zestaw programów nauczania

obowiązujący w II Liceum Ogólnokształcącym im.M.Konopnickiej w Łomży

w roku szk.2017/2018

Więcej artykułów…