In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży, 18-400 Łomża, Plac Kościuszki 3, tel. 86 216 27 50 w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych kontrahentami i innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO w szczególności prawo do dostępu do danych, usunięcia danych przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Pełna informacja RODO jest dostępna pod adresem: http://bip-lomza.pl/2lo/329.

                                                                      klauzula informacyjna 

Wnioski o przyjęcie do Liceum należy pobrać i uzupełnić w formie elektronicznej wpisując w wyszukiwarkę "nabor 2019 " następnie wydrukować i w formie papierowej przynieść do szkoły pierwszego wyboru.  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących.

druga część dokumentu 

 

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących

druga część dokumentu 

kliknij w link poniżej :

 Profile klas planowanych na r. szk. 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w II LO w Łomży planowany jest nabór do 8 klas. 4 po Gimnazjum i 4 po Szkole Podstawowej. Niżej przedstawiamy wykaz i krótki opis tych klas.

Więcej artykułów…