In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

20 października 2016 r. reaktywowano Szkolne Koło Wolontariatu. Zaagażowani uczniowie i uczennice pomagają w świetlicach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Caritasu. Będą także współorganizować wraz z Samorządem Uczniowskim akcje charytatywne, w tym najbliższą ,, Pomóż im,, na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi i przeebywajacymi w hospicjum.

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży

2 grudnia w godzinach 9.00 – 13.00 w naszej szkole odbędą się  wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. Z naszego Okręgu Wyborczego nr 4 zostanie wyłonionych 2 radnych.

 8 listopada po raz kolejny pełnoletni uczniowie naszej szkoły mogli oddać krew. W auli szkolnej pracownicy łomżyńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przygotowali stanowiska dla krwiodawców. Wśród chętnych  byli uczniowie, którzy już wcześniej oddawali krew, jak również osoby, które po raz pierwszy zdecydowały się wziąć udział w tej akcji. W sumie 41 uczniów z klas trzecich oddało prawie 18 litrów krwi. Należy im za to serdecznie podziękować.

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej – XV edycji Konkursu na pracę pisemną. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

  • Gimnazja – temat konkursowy: Czy tylko skarbonka? Jak oszczędzać pieniądze, których nie widać?
  • Szkoły ponadgimnazjalne – temat konkursowy: Mądre i odpowiedzialne zadłużanie się – jak unikać pułapek kredytowych?

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 29 września 2016r. uczniowie z klas pierwszych naszego Liceum zostali przyjęci do społeczności szkolnej. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 w auli szkolnej .Na początku wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała pani dyrektor Jolanta Kossakowska. W swoim przemówieniu zapewniła, że szkoła będzie pomagać pierwszoklasistom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania matury i przyszłych studiów.

Więcej artykułów…