In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

 

Prezydium Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym
 im. Marii Konopnickiej w Łomży w roku szkolnym 2018/2019

 


 1.   Maria Wiśniewska –IIF , przewodnicząca 

2.     Jacek Leszczyński – IIB ,wiceprzewodniczący 

3.     Iwona Cwalina  – IIE ,sekretarz 

4.     Iwona Kwiatkowski -IIB,  skarbnik 

 

 

 Komisja rewizyjna

1.    Jaworowski Sebastian – IE,  przewodniczący

2.    Krzysztof Konopka – IIIE ,wiceprzewodniczący

3.    Anna Prusińska – IIA, członek komisji

 

Komisja dydaktyczno-wychowawcza

1.Daniel Plona - IIF ,  przewodniczący

2.Barbara Kozikowska - ID, wiceprzewodnicząca

3.Tadeusz Makarewicz - IA, członek komisji

 

 

Szanowni Rodzice.

 

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Niedawno odbyły się coroczne wybory do Rady Rodziców. Ubiegły rok szkolny obfitował w liczne interesujące wydarzenia i inicjatywy, tworzone zarówno przez szkołę, indywidualnie przez nauczycieli, jak i przez samych uczniów, w tym samorząd szkolny.

Jak zwykle w takich sytuacjach do realizacji większości projektów potrzebne były pieniądze. Część organizatorzy zyskali we własnym zakresie, jednak nie zawsze były one wystarczające. W takich sytuacjach pomocną rękę starała się wyciągnąć Rada Rodziców. W tym celu między innymi zostaliśmy powołani. Środki, którymi dysponujemy pochodzą, jak państwo wiedzą,  z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów naszej szkoły. Dzięki nim dofinansujemy, nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne  i naukowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt dla szkoły, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. Jest mniejszy niż mógłby się wydawać. Dlaczego? Ponieważ wielu rodziców nie płaci składek na Radę Rodziców. W związku z powyższym zwracamy się  z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty na Radę Rodziców, aby dokonywali wpłat, zgodnie ze swoimi możliwościami , bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców lub poprzez wychowawców klas.

Podajemy numer konta Rady Rodziców oraz informacje, jakie powinny zostać zawarte w przelewie: Bank PKO BP SA Oddział 1 w Łomży

nr rachunku 66 1020 1332 0000 1802 0027 5453.

W tytule wpłaty: imię i nazwisko ucznia oraz klasa

 

Wysokość składki to 150 zł (pierwsze dziecko), 100 zł (drugie dziecko).

Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony w tej kwestii. Serdecznie dziękujemy.