§ Koncepcja pracy
II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży
na lata 2016- 2020