Szkolny zestaw programów nauczania

obowiązujący w II Liceum Ogólnokształcącym im.M.Konopnickiej w Łomży

w roku szk.2017/2018