Uchwała nr 4/2017/2018
Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im.M.Konopnickiej w Łomży

z dnia 14 września 2017r.
w sprawie zmian w statucie II LO  w Łomży