SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OBOWIĄZUJĄCY W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

LP

NR PROGRAMU

W SZKOLNYM   ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

 

NAZWA PROGRAMU ( czas realizacji)

 

AUTOR/

WYDAWNICTWO

 

 

ODDZIAŁY, W KTÓRYCH PROGRAM

JEST REALIZOWANY

 

1

 

IILO/30/2015

 

Język polski

„Przeszłość to dziś”. Program nauczania języka polskiego. Zakres podstawowy i rozszerzony (3 lata).

Zofia Starownik

Wydawnictwo Stentor

IA, IB, IC, ID, IIA, IIB, IIC, IID,  (realizowany zakres podstawowy).

IE, IIE, IIF, IIIF (realizowany zakres podstawowy i rozszerzony).

 

 

2

 

 

IILO/2/2013

 

 

Język angielski

 

 

Program nauczania jęz. angielskiego dla IV etapu edukacyjnego- poziom podstawowy i rozszerzony (3 lata).

 

J. Sosnowska

M.M. Wieruszewska

Oxford University Press 2012

I A, IB,  IE

II A, IIB,   III A, IIIB

(realizowany poziom podstawowy).

I C, ID,  II C, IID, IIE, IIF, III C, IIID,  IIIE, IIIF (realizowany poziom podstawowy i rozszerzony)

 

3

 

IILO/3/2013

 

Język niemiecki

 

Program nauczania jęz. niemieckiego w LO i technikum. Kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynuujących naukę na poziomie IV.1(3 lata).

Wyd. WSiP

A.D. Jarząbek

D. Koper

wszystkie klasy

I, II, III (realizowany poziom podstawowy).

 

4

 

IILO/4/2013

 

Język rosyjski

 

Program nauczania jęz. rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs kontynuacyjny. Zakres podstawowy

( IV.1) (3 lata).

Wyd. Szkolne PWN

A. Buchowiecka-Fudała

 Klasy I, w których utworzone zostaną grupy językowe kontynuacyjne, Klasy II, Grupy międzyoddziałowe (III A, B, C, D, E, F)

 

5

 

IILO/41/2016

 

Język rosyjski

 

Program nauczania jęz. rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy( IV.0). (3 lata).

Wyd. Szkolne PWN

A. Buchowiecka-Fudała

Grupa międzyoddziałowa( IIID, IIIF)

 

 

6

 

IILO/5/2013

Wiedza o społeczeństwie

 

W centrum uwagi- program nauczania WOS dla liceum ogólnokształcącego, technikum. Zakres podstawowy. (1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Menz

 

Wszystkie klasy I

 

7

 

IILO/6/2013

Wiedza o społeczeństwie

 

W centrum uwagi- program nauczania WOS dla liceum ogólnokształcącego, technikum. Zakres rozszerzony ( 2,5 roku)

Wyd. Nowa Era

M. Menz

IE,

IIE, 

IIIE, IIIF

 

8

 

IILO/7/2013

 

Historia

 

 „Poznać przeszłość Wiek XX. Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych (1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Jekel

 

Wszystkie klasy I

 

9

 

IILO/8/2013

 

Historia

 

„Zrozumieć przeszłość”. program nauczania historii w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i technikum ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

R. Śniegocki

IE,

IIE, IIF, 

IIIE, IIIF

 

 

10

 

 

IILO/9/2013

 

 

Matematyka

 

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym (3 lata).

Wyd. Nowa Era

D. Ponczek

I A, IB, IE,

II A, IIB, IIE, IIF, III A, IIIB, IIIE, IIIF( realizowany zakres podstawowy).

IC, ID, II C, IID, IIIC, IIID

(realizowany poziom podstawowy i rozszerzony).

 

11

 

IILO/31/2015

 

Fizyka

 

Odkryć fizykę. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

(1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Braun , W. Śliwa

 

Wszystkie klasy I

 

12

 

IILO/32/2015

 

Fizyka

„Zrozumieć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

A. Byczuk,

K. Byczuk,

Z. Suwald

 

ID, IID, IIID

 

13

 

IILO/12/2013

 

Chemia

 

„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. (1 rok).

Wyd. Nowa Era

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

 

Wszystkie klasy I

 

14

 

IILO/13/2013

 

Chemia

 

„To jest chemia” . Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

M. Litwin

S. Styka-Wlazło

IA, IB, ID,     II A, IIB, IID,

III A, IIIB, IIID

 

15

 

IILO/14/2013

 

Geografia

 

Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych. „Tylko geografia” zakres podstawowy (1 rok).

Wyd. Szkolne PWN

J. Kop, M.Kucharska

E. Szkurłat

 

Wszystkie klasy I

 

16

 

IILO/15/2013

 

Geografia

 

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum. „Oblicza geografii” ( 2,5 roku).

Wyd. Nowa Era

E. M. Tuz

D. Szczypiński

 

IC,  IIC, IIIC, IIIE

17

IILO/16/2013

Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym (1 rok).

Wyd. Nowa Era

M. Kaczmarczyk

Wszystkie klasy I

18

IILO/17/2013

Biologia

 

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym (2,5 roku).

U. Poziomek

Wyd. Nowa Era

I A, IB,  II A, IIB, IIF

III A, B,

19

IILO/18/2013

Informatyka

 

Informatyka dla szkoły ponadgimnazjalnej- zakres podstawowy (1 rok).

Wyd. Migra

G. Koba

Wszystkie klasy I

20

IILO/20/2013

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą. Program nauczania wiedzy o kulturze- poziom podstawowy

 (1 rok).

Barbara Łabędzka

Wyd. Nowa Era

Wszystkie klasy I

 

21

 

IILO/21/2013

 

Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstaw. dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość (1 rok).

 

Wyd. Nowa Era

Marek Niesłuchowski

 

Wszystkie klasy I

 

22

 

IILO/22/2013

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych (1 rok).

 

 

Wyd. Nowa Era

J. Słoma

 

Wszystkie klasy I

 

25

 

IILO/40/2016

 

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania wychowania fizycznego „ Zdrowie, rekreacja i sport na całe życie”  (3 lata).

Barbara Jałbrzykowska. Modyfikacja: Aleksandra Chodorowska, Sławomir Kalski

 

Wszystkie klasy I

Wszystkie klasy II

Wszystkie klasy III

 

26

 

IILO/24/2013

 

Przyroda

Przyroda- program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych (2 lata).

Wyd. Nowa Era

E. Jakubowska, M.Kaczmarczyk

J. Mrzigod, E. M. Tuz

 

IIE, IIF, IIIE, IIIF

 

27

 

IILO/25/2013

 

Historia i społeczeństwo.

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum ogólnokształcące i technikum (2 lata).

 

Wyd. Nowa Era

K. Panimasz

 

II A, IIB, IIC, IID, IIE, IIF

III A, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF

 

28

 

IILO/27/2013

 

WDŻ

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych wychowania do życia w rodzinie. „Wędrując ku dorosłości”

 (3 lata).

Wyd. Rubikon

T. Król, M. Ryś

DKW-4015-22/01

 

Wszystkie klasy I, II, III

 

29

 

IILO/28/2013

 

Religia

 

 „Świadek Chrystusa”. Katecheza świadectwem wiary. Program  nauczania religii dla liceum. AZ-4-01/10 (3 lata).

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wyd. WAM

 

Wszystkie klasy  III

 

30

 

IILO/29/2014

Język obcy w biznesie.

Język niemiecki

Program autorski języka niemieckiego jako przedmiotu uzupełniającego dla klasy II o profilu matematyka –geografia - język angielski (1 rok).

Jolanta Katarzyna Kowalewska,

Beata Trzcińska

 

IIC

 

31

 

IILO/33/2015

Fizyka w medycynie

Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną. Fizyka z elementami medycyny dla kandydatów, fizyką medyczną i biofizyką

(2 lata).

Wyd. Zamkor

P. Wolny

 

IIA, IIIA

 

32

 

IILO/34/2015

Język obcy w biznesie. Język rosyjski

Język rosyjski w biznesie. Program autorski nauczania języka rosyjskiego jako przedmiotu uzupełniającego dla klasy II

(1 rok).

 

Jolanta Simon

 

IIC

 

33

 

IILO/42/2017

 

Religia

Program Ogólnopolski dla liceum „Żyć, aby wierzyć i kochać” nr AZ-4-03/12 (3 lata).

T. Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

J. Czerkawski

 

Klasy I i klasy II

 

34

 

IILO/43/2017

Matematyka

w naukach przyrodniczych

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego „Matematyka w naukach przyrodniczych” (2 lata).

Agnieszka Szałkowska

 

Kl. IIB, IIIB

                                                

 Dyrektor II LO w Łomży

        Jolanta Józefa Kossakowska