Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia na lekcjach

Wzór zwolnienia ucznia z lekcji