statut ii Liceum ogólnokształcącego im.M.Konopnickiej w Łomży