Sprawozdanie z XX edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus „Matematyka Plus”,

 która odbyła się w listopadzie 2013r. Do konkursu przystąpiło 65 osób. Test był pisany w trzech kategoriach: I-klasy I, II- klasy II, III -klasy III. Laureatami konkursu zostało 37 osób w tym klasach  I- 10 laureatów, w klasach II- 10 laureatów, w klasach III- 12 laureatów.

 

 Organizatorzy: Irena Ramotowska i Agnieszka Szałkowska

   LAUREACI OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES PLUS

MATEMATYKA PLUS

XX EDYCJA


Imię i nazwisko

Klasa

Ilość punktów

Laureat stopnia

Wiktoria Łada

I D

80

V

Alan Bednarczyk

I D

84

IV

Paulina Strzelecka

I B

84

IV

Sebestian Pogroszewski

I D

84

IV

Joanna Dąbrowska

I A

88

III

Kajetan Klimaszewski

I B

88

III

Aleksandra Zacharczyk

I D

92

II

Przemysław Abramowski

I D

92

II

Wojciech Ambroziak

I D

92

II

Jacek Ciszkowski

I D

96

I

Izabela Tercijak

II C

80

V

Paweł Włodarczyk

II D

80

V

Mateusz Sobociński

II D

84

IV

Anna Boguska

II B

84

IV

Weronika Boguska

II B

84

IV

Aleksandra Piątkowska

II C

84

IV

Adrianna Florczykowska

II C

84

IV

Mateusz Gliński

II D

84

IV

Dominika Tyszka

II C

84

IV

Konrad Szymański

II D

84

IV

Marcin Szulc

II D

84

IV

Adam Sulkowski

II D

88

III

Hubert Weydmann

II D

88

III

Justyna Snarska

II D

88

III

Magdalena Szczecińska

II C

96

I

Sylwia Piotrowska

III E

80

V

Monika Nicińska

III A

80

V

Michał Janczewski

III C

84

IV

Bartosz Paduch

III C

84

IV

Paula Jerszewska

III A

84

IV

Karolina Piotrowska

III A

84

IV

Marcin Wieczorek

III E

88

III

Dawid Duchnowski

III D

88

III

Bartosz Mucharski

III D

92

II

Marcin Chrostowski

III B

92

II

Adrian Kupidłowski

III B

92

II

Tomasz Dmochowski

III D

92

II

 

80 pkt.- laureat stopnia V

84 pkt.- laureat stopnia IV

88 pkt.- laureat stopnia III

92 pkt. - laureat stopnia II

96 pkt.- laureat stopnia I

100 pkt.- laureat z wyróżnieniem