Dnia 18 października  2013 roku odbyła się   Olimpiada Wiedzy  Archimedes. Plus.  Historia. Plus XII Edycja.

W naszej szkole test konkursowy rozwiązywało 39 uczniów z klas 1-3.

 Test zawierał 25 zadań , za które można było uzyskać 100 punktów. Na poziomie każdej z klas były ułożone inne zadania.

Nasi uczniowie bardzo dobrze rozwiązali test ( 21 laureatów ).

Laureaci w klasach pierwszych:

1.       Alan Bednarczyk  kl.I d – 96 pkt.- laureat I stopnia

2.      Mateusz Poreda kl. 1 d – 96 pkt. - laureat I stopnia

3.      Artur Wiśniewski kl.1 d – 96 pkt. - laureat I stopnia

4.      Tomasz Barżykowski kl. 1 e – 80 pkt.-laureat V stopnia

5.      Łucja Bruszewska kl. 1 f – 80 pkt.-laureat V stopnia

6.      Anna Cybulska kl. 1 e – 80 pkt.-laureat V stopnia

7.      Ewelina Śledziewska kl. 1 e – 80 pkt.-laureat V stopnia

Laureaci w klasach drugich:

1.      Artur Wierzbowski kl. 2 a – 96 pkt.- laureat I stopnia

2.      Damian Domitrz kl. 2 e – 92 pkt.- laureat II stopnia

3.      Bartosz Cwaliński kl. 2 e – 88 pkt.- laureat III stopnia

4.      Martyna Zalewska kl. 2 e – 84 pkt.- laureat IV stopnia

Laureaci  w klasach trzecich:

1. Patryk Ciszewski kl.3 d – 100 pkt.- laureat I stopnia z wyróżnieniem

2. Grzegorz Gołąbecki  kl. 3 b -92 pkt.- laureat II stopnia

3.Katarzyna Anna Kasza kl. 3 b -92 pkt.- laureat II stopnia

4. Iwona Sendrowska kl. 3 a – 92 pkt. – laureat II stopnia

5.  Bartosz Słapiński kl. 3 b – 92 pkt. – laureat II stopnia

6.Jacek Chrostowski  kl. I e – 84 pkt. – laureat IV stopnia

7.Aleksandra Kurpiewska  kl. I e – 84 pkt. – laureat IV stopnia

8. Ewelina Pomichowska kl. 3 a – 84 pkt. – laureat IV stopnia

9. Sylwia Dąbkowska kl. 3 a  - 84 pkt. – laureat IV stopnia

10. Robert Łępicki kl.3 d – 80 pkt. – laureat V stopnia

 

Szkolny Organizator Konkursu : Mariusz Małkowski