Historia

W dniach 24-26.05.2012r. w Warszawie odbył się III etap – zawody centralne Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864”. Jacek Chrostowski został laureatem olimpiady. Zwyciężył w dwóch konkurencjach zawodów finałowych: „Eksponat muzealny” oraz „Obiekty historyczne”

11 czerwca 2012r. odbył się konkurs „Wielka Rewolucja Francuska 1789-1799”, zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczna w Łomży. Łącznie w konkursie uczestniczyło 30 uczniów, w tym 6 z naszej szkoły, reprezentujących łomżyńskie gimnazja i licea. II miejsce zajął uczeń naszego liceum, Aleksander Kołowski z kl. 2e

Dnia 13 kwietna 2012r. odbyła się Olimpiada Wiedzy Historia Oxford Plus. 18 uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata:

Klasy pierwsze

1.     Jacek Chrostowski kl. 1e- 100 pkt.- laureat I stopnia z wyróżnieniem

2.     Grzegorz Gołąbecki kl. 1b- 96 pkt.- laureat I stopnia

3.     Bartosz Słapiński kl. 1b- 96 pkt.- laureat I stopnia

4.     Damian Duda kl. 1b- 92 pkt.- laureat II stopnia

5.     Katarzyna Kasza kl. 1b- 92 pkt.- laureat II stopnia

6.     Ewelina Pomichowska kl. 1a- 88 pkt. – laureat III stopnia

7.     Sylwia Dąbkowska kl. 1a- 84 pkt.- laureat IV stopnia

8.     Adriana Gołębiewska kl. 1c- 80 pkt.- laureat V stopnia

9.     Iwona Sendrowska kl. 1a- 80 pkt.- laureat V stopnia

Klasy drugie:

1.     Łukasz Fabiszewski kl. 2c- 88 pkt.- laureat III stopnia

2.     Mateusz Borawski kl. 2f-88 pkt.- laureat III stopnia

3.     Arkadiusz Modzelewski kl. 2c-88 pkt.- laureat III stopnia

4.     Kamil Jankowski kl. 2c-88 pkt.- laureat III stopnia

5.     Piotr Godlewski kl. 2f-88 pkt.- laureat III stopnia

6.     Mariusz Cwalina kl. 2c-88 pkt.- laureat III stopnia

7.     Rafał Kozikowski kl. 2c- 80 pkt.- laureat V stopnia

8.     Patryk Paszkowski kl. 2c- 80 pkt.- laureat V stopnia

Klasy trzecie

1.     Przemysław Klimek kl. 3c- 84 pkt.- laureat IV stopnia

Matematyka

11 maja 2012r. odbyła się XVII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego- Matematyka Oxford Plus.  Wzięło w nim udział 36 uczniów naszej szkoły z klas pierwszych i drugich. Tytuł laureata uzyskali:

1.     Karolina Chodnicka kl. 2d- laureat I stopnia

2.     Agnieszka Kwiatkowska kl. 2d- laureat III stopnia

3.     Natalia Ilczuk kl. 2d- laureat IV stopnia

4.     Patrycja Gałczyk kl. 2c- laureat V stopnia

5.     Joanna Trzcinka kl. 2c- laureat V stopnia

6.     Katarzyna Zadroga kl. 2a- laureat V stopnia

7.     Adam Święszkowski kl. 2d- laureat V stopnia

8.     Bartosz Paduch kl. 1c- laureat V stopnia

9.     Marcin Wieczorek kl. 1e- laureat V stopnia

10.                                                 Bartosz Mucharski kl. 1d- laureat V stopnia

11.                                                 Mateusz Korytkowski kl. 1d- laureat V stopnia

12.                                                 Marcin Chrostowski kl. 1b- laureat V stopnia

Język polski/Artystyczne (rok szkolny 2011/2012)

Ogólnopolska Olimpiada Poprawnej Polszczyzny – wyróżniona została Ewelina Żukowska kl. 3e

Listopad 2011r.- V Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to My” wyróżnienie otrzymała Natalia Wysk kl. 3b

20-25 luty 2012r., Kalisz–XXXIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Twórczość Plastyczna Inspirowana muzyką dawną”. III miejsce zajęła Ewa Rutkowska kl. 1b

Marzec 2012r., Białystok- Międzynarodowy Festiwal Tańca „City of Dance” II miejsce zajęła Weronika Kaszak kl. 1e

Kwiecień 2012r. 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Eliminacje Okręgowe: III miejsce i kwalifikacja do Eliminacji Centralnych- Martyna Zochowska kl. 2a

Kwiecień 2012r. Konkurs Krasomówczy im. Simony Kossak „Krajobraz słowem malowany” Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku- I miejsce i nagroda Prezesa Radia Białystok S.A. – Przemysław Przestrzelski kl. 1d

14-15 kwietna 2012r., Dorożkarnia- 7. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „TEN TON”. Piosenki Grażyny Łobaszewskiej : wyróżnienie- Dawid Litwiński kl. 1b

19.04.2012r., Teatr Lalki i Aktora w Łomży- Konkurs Recytatorski„Strofy znad Narwi”: III miejsce- Weronika Kaszak kl. 1e

21.04.2012r., Lidzbark Warmiński – Ogólnopolski Turniej Tańca „Styl i luz”II miejsce- Weronika Kaszak kl. 1e

13.05.2012r.- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych , Regionalny Ośrodek w Łomży : II miejsce – Przemysław Przestrzelski kl. 1d

Języki obce

20 kwietnia 2012r. w naszej szkole odbyła się XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Językowego Olimpiada Wiedzy OXFORD PLUS . Wzięło w niej udział 60 uczniów z naszej szkoły, z czego 47 zmagało się z testami z języka angielskiego, zaś 13 z języka niemieckiego.

Laureatami z języka angielskiego zostali:

W kategorii po 3 i 4 roku nauki:

1.     Eryk Jałowiecki kl. 1d- 96pkt- laureat I stopnia

2.     Natalia Ruszczuk kl. 2d-96pkt- laureat I stopnia

3.     Katarzyna Kapicka kl. 2d-96pkt- laureat I stopnia

4.     Tomasz Dmochowski kl. 1d - 92pkt- laureat II stopnia

5.     Dawid Duchnowski kl. 1d - 92pkt- laureat II stopnia

6.     Emilia Łepkowska kl. 1d- 88pkt- laureat III stopnia

7.     Alicja Szeligowska kl. 1d-88pkt- laureat III stopnia

8.     Natalia Bojdo kl. 1a- 84pkt- laureat IV stopnia

9.     Mateusz Korytkowski kl. 1d- 84pkt- laureat IV stopnia

10.                       Patryk Korzeniecki kl. 2f- 80pkt- laureat V stopnia

11.                       Bartosz Mucharski kl. 1d- 80pkt- laureat V stopnia

12.                       Marta Cwalina kl. 1d- 80pkt- laureat V stopnia

13.                       Monika Śleszyńska kl. 2a- 80pkt- laureat V stopnia

14.                       Anna Danowska kl. 1e- 80pkt- laureat V stopnia

15.                       Przemysław Dymek kl. 2e- 80pkt- laureat V stopnia

16.                       Kinga Karwowska kl. 2a- 80pkt- laureat V stopnia

17.                       Sylwia Piotrowska kl. 1e- 80pkt- laureat V stopnia

W kategorii po 5 i 6 roku nauki:

18.                       Karolina Gosiewska kl. 3f- 84pkt- laureat IV stopnia

19.                       Damian Nagórski kl. 3e- 84pkt- laureat IV stopnia

 

Tytuł laureata z języka niemieckiego uzyskali:

W kategorii po 1 i 2 roku nauki:

1.     Monika Dymek kl. 1e- laureat II stopnia

2.     Sylwia Piotrowska kl. 1e- laureat III stopnia

3.     Marlena Kozikowska kl. 2a- laureat IV stopnia

4.     Karolina Wszeborowska kl. 1e- laureat IV stopnia

5.     Weronika Kamila Kaszak kl. 1e- laureat V stopnia

W kategorii po 3 i 4 roku nauki:

6.     Magda Komorowska kl. 2b- laureat IV stopnia