24 marca 2018 roku w Lesie Jednaczewskim odbyła się gra terenowa mająca na celu promowanie wiedzy na temat historii i działalności Narodowych Sił Zbrojnych zarówno na teranie całej Polski jak i ściśle w Łomży. W zabawie wzięło udział wiele szkół podstawowych i licealnych z Łomży i okolic. Nasza szkoła również wystawiła swoją drużynę – Klaudię Zambrowską, Mariusza Przestrzelskiego i Julię Orłowską z klasy IIC pod opieką p. Mariusza Małkowskiego.

Gra składała się z 6 stacji, na których trzyosobowe drużyny musiały poradzić sobie z pytaniami i zagadkami, które zostały dla nich przygotowane. Za każdą stację można było otrzymać określoną liczbę punktów, które później decydowały o zwycięstwie. Chociaż gra zawierała elementy sprawnościowe, to nacisk postawiono przede wszystkim na wiedzę uczestników. Po grze terenowej zawodnicy zaproszeni zostali na ognisko integracyjne, gdzie mogli zjeść kiełbaski i napić się herbaty, podczas gdy zliczane były punkty i wyłaniani zwycięscy.

 Wyniki okazały się następujące:

I miejsce przypadło drużynie ze szkoły podstawowej SP9 w Łomży;

 grupa składająca się z uczniów naszej szkoły zdobyła II miejsce,

natomiast III miejsce zajęła drużyna ze szkoły ZCKR w Marianowie. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, każda z drużyn, która brała udział, otrzymała także upominki. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród łomżyńskiej młodzieży oraz odebrana została bardzo pozytywnie przez uczestników. Organizatorami wydarzenia byli: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński, Tomasz Chojnicki – Miejski Młodzieżowy Radny, Miasto Łomża, Grupa Ratownicza Nadzieja Łomża. Wszystkim, którzy wzięli udział w organizowaniu imprezy bardzo dziękujemy za okazję do poznania historii jednej z najbardziej zasłużonych organizacji działających podczas IIWŚ oraz za wspaniale spędzony czas.

Julia Orłowska