13.09.2012 W Suwałkach uroczyście podsumowano XII edycję Miejskiej Rywalizacji Sportowej. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście czołówka wyglądała następująco: II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i III Liceum Ogólnokształcące. Nasze liceum uzyskało łącz-nie 128 punktów. Otrzymaliśmy puchary m.in. za V miejsce w sporcie szkolnym szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2011/2012, a tak-że za VI miejsce w sporcie szkolnym szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim w kategorii dziewcząt w roku szkolnym 2011/2012.