29.09.2012

Dyrektor Józef Przybylski wraz z dwiema uczennicami: Julią Zalasińską (If) i Justyną Konopka (IIIc) uczestniczyli w 15. Konferencji Rzecznika Praw Dziecka z okazji Roku Janusza Korczaka pt.: "Ku dorosłości", która odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Konferencja dotyczyła praw dziecka. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie Orderu Uśmiechu Henryce Krzywonos-Strycharskiej. Zwieńczeniem uroczystości była polska premiera musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii Roberta Skolmowskiego. Więcej informacji zamieścimy w kolejnym numerze "Przecieku".