Dyrekcja i wychowawcy serdecznie zapraszają wszystkich rodziców w dniu 15 listopada 2012 roku o godzinie 17.00 na zebranie wychowawców z rodzicami. Po zebraniach klasowych będzie można się spotkać z nauczycielami wszystkich przedmiotów.