Naszą szkołę w Miejskich Obchodach Święta Konstytucji 3 Maja reprezentowała dyrekcja, uczniowie z kl. 1D,1E,1F,2A,2B,2C  wraz z opiekunami oraz poczet sztandarowy.  Złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową przy naszej szkole. Następnie uczestniczyliśmy  we mszy św. w Łomżyńskiej Katedrze. Po mszy na Starym Rynku odbyła się kolejna część obchodów. Przemówienia wygłosili : prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, posłowie ziemi łomżyńskiej Bernadeta Krynicka i Lech Kołakowski. 

 Głos zabrali również: wiceprzewodniczący sejmiku województwa podlaskiego - Jacek Piorunek, wicestarosta łomżyński - Lech Szabłowski. Odczytano także okolicznościowe listy nadesłane od ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego.

Ważną częścią uroczystości odbywających się na Starym Rynku było przyrzeczenie strzeleckie, które złożyło 12 nowych członków Jednostki Strzeleckiej 1012 z Łomży i Makowa Mazowieckiego. Oficjalne łomżyńskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakończył tradycyjnie Marsz I Brygady w wykonaniu Łomżyńskiej Orkiestry Dętej. Organizatorem obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja był Prezydenta Łomży Mariusz Chrzanowski, Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych, dowódca Warsztatów Technicznych Łomża mjr Marek Niedźwiecki oraz Jednostka Strzelecka 1012.

opiekun Pocztu Sztandarowego Mariusz Małkowski