Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019 skierowany do tegorocznych maturzystów mieszkających na terenie wiejskim lub w mieście do 20 tyś., którzy zakwalifikują się na pierwszy rok studiów dziennych oraz są dziećmi byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PGR). Dodatkowym warunkiem otrzymania stypendium jest bardzo dobry wynik osiągnięty na egzaminie dojrzałości.

Wniosek o stypendium można składać do 24 sierpnia 2018r.

Szczegóły informacji na stronie feb.lodz.pl, tel.  (042) 630 27 81