25 października 2018r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

 Do testu wiedzy (składającego się z 30 pytań zamkniętych) przystąpiło 30 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu epidemiologii, profilaktyki, leczenia, dróg szerzenia oraz ogólnych informacji dotyczących wirusa HIV i choroby AIDS. Zwycięzca konkursu uzyskał 28 punktów na 30 możliwych. Dwie uczennice walczyły w dogrywce o III miejsce.

Laureatami VIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS zostali:

I miejsce - Kamil Karwowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży

II miejsce - Damian Kupidłowski z Katolickiego Liceum im. kard. S. Wyszyńskiego w Łomży.

III miejsce - Julia Baczewska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Łomży, zaś laureaci nagrody rzeczowe sponsorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Laureaci będą reprezentować nasz powiat w finałach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS w Białymstoku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży dziękuje młodzieży, nauczycielom, pedagogom szkolnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży przygotowywała do tej Olimpiady pani Anna Łuba - nauczyciel biologii. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań młodzieży.

  tekst i foto  ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży