Dnia 20 listopada 2018 r. po raz pierwszy w tym roku szkolnym odbyła się w naszej szkole akcja krwiodawstwa. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Oddział w Łomży przygotowali w auli szkolnej stanowiska do oddawania krwi. W akcji udział wzięli uczniowie klas trzecich, którzy ukończyli 18 lat. Niektórzy z nich oddawali krew już wcześniej, podczas akcji przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym, w kwietniu i w czerwcu.

 Chęć do oddania krwi zgłosiło aż 62 uczniów, spośród których po badaniach, 51 oddało krew. Ogółem dawcy oddali ponad 21 litrów cennego leku.

Warto nadmienić, że akcja odbyła się w szczególnym czasie, ponieważ jest to tydzień, w którym przypadają Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, których obchody odbędą się w piątek 23 listopada w auli naszej szkoły. Dlatego tym bardziej należą się serdeczne podziękowania młodym dawcom, którzy oddając krew pięknie włączyli się w obchody Dni  Honorowego Krwiodawstwa.                   

Opiekun SK PCK - Anna Łuba

 

w tym roku aż 62 uczniów z klas III-cich zgłosiło chęć oddania krwi