11 i 13 marca w naszej szkole odbyły się spotkania wszystkich uczniów klas trzecich z doktorem socjologii Tadeuszem Kowalewskim - wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Prelegent przybliżył nam informacje na temat rozwijających się w świecie technologii oraz zawodów, które w niedalekiej przyszłości będą najbardziej pożądane.

Pan doktor przedstawił  także rozwijające się miasta przyszłości, w których zostaną zastosowane nowe technologie, takie jak inteligentny dom czy sieć internetowa 5 G. Na koniec wykładu profesor zachęcił nas do udziału w rekrutacji na studia w PWSiP w Łomży, zapoznając nas z kierunkami uczelni, na której wykłada.

Podobne wykłady miały miejsce w poprzednim roku szkolnym. Dziękujemy serdecznie Panu doktorowi za przychylność dla naszej szkoły.

Weronika Kossakowska klasa III E