Dnia 9 października mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystej sesji zorganizowanej przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA im. Stanisława Zagórskiego w Łomży. Udział wzięła klasa IAG z opiekunami p.Marzeną Dudziec i p.Sławomirem Kalskim.

Temat sesji brzmiał: „Kmicic czy Wiedźmin, o dialogu międzypokoleniowym ". To ważne wydarzenie w naszym mieście.,ponieważ - jak powiedział prezes Stopki prof. dr hab. Ludwik Malinowski ," kultura nie zna granic, a Stopka jest po to, aby rozwijać kulturę w całej Polsce.

Co roku w sesji biorą udział profesorowie z różnych stron Polski,słuchając ich mamy wrażenie jakby pisali o naszym regionie bo przecież wszyscy jesteśmy Polakami i łączą nas podobne losy." Wysłuchaliśmy kilku prelekcji i obejrzeliśmy prezentacje multimedialne.

Sądzę, że młodzież najbardziej zainteresowała się prezentacją pani profesor Ireny Pospiszyl - "Bohaterowie naszych czasów – Wiedźmin czy Kmicic?". W którym pani profesor poprzez porównanie obu postaci wysnuła wnioski charakteryzujące współczesne pokolenie : m.in. poczucie własnej wyjątkowości, pragnienie wyróżnienia się w społeczności - co utrudnia osiągnięcie poczucia wspólnoty. Wobec tego współczesny człowiek odczuwa coraz bardziej osamotnienie, często depresję i niepewność. Współczesne pokolenie posiada najwięcej narzędzi komunikacji a nie potrafi osiągnąć prawdziwej bliskości z drugim człowiekiem. Cóz z tego, że masz trzysta znajomych na Facebooku, jeśli nie ma komu podać ci przysłowiowej szklanki herbaty gdy jesteś chory?

Pęd życia , utrata stałych punktów odniesienia, niejasność nowych celów życiowych powoduje że współczesne pokolenie wykazuje najmniejszy stopień zadowolenia z życia i największe poczucie samotności w stosunku do poprzedników. Całość wystąpienia można przeczytać w bibliotece szkolnej, posiadamy książkę wydaną z okazji tej sesji, w której zawarte są i inne prelekcje.

Dziękujemy za zaproszenie, sesja pozwoliła młodzieży na poszerzenie wiadomości o sobie, o świecie i naszym regionie. Zdobyli nowe doświadczenie jakim jest uczestniczenie w profesjonalnie zorganizowanej sesji naukowej .

 

M.Dudziec