W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 nasze II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży zajęło wysokie,  240 miejsce w Polsce. Na tle województwa także wypadło dużo lepiej niż w latach poprzednich, zajmując 8 miejsce na 43 oceniane szkoły (wszystkich liceów w województwie jest 152), awansowaliśmy o 5 miejsc.

         Kapituła Rankingu, składająca się z rektorów szkół wyższych, dyrektorów OKE i przedstawicieli MEN, oceniając szkoły, brała pod uwagę m.in. wyniki egzaminów maturalnych szkół (zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych) oraz sukcesy uczniów na olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

         W tym roku w rankingu wzięło udział 1000 liceów, to jest dwa razy więcej niż w latach poprzednich, a nasze liceum awansowało o 119 miejsc w górę i ma prawo używać znaku jakości „Srebrna Szkoła” przyznanego przez kapitułę Rankingu. Powodem do zadowolenia może też być wynik Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2020, w którym szkoła uzyskała jeszcze wyższe miejsce tj. 238 na 1000 ocenianych szkół. Świadczy on o wysokich wynikach uzyskiwanych przez absolwentów na egzaminach maturalnych, a co za tym idzie o szerokich perspektywach na wybór dobrej uczelni w przyszłości.

         Czego z serca życzymy wszystkim naszym uczniom. Gratulujemy też nauczycielom, dyrekcji szkoły, a także władzom miasta dbającym o godne warunki funkcjonowania szkoły.

 

A.Szel.