12 lutego, w auli naszego liceum odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z przedstawicielami warszawskich uczelni.

Razem z moimi kolegami i koleżankami obejrzałam prezentację  i zapoznałam się z kierunkami kształcenia na kilku uczelniach.

 O możliwościach, jakie otwierają się przed absolwentami: Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 

Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej oraz   Akademia Leona Koźmińskiego, w ciekawy i zabawny sposób, opowiadali studenci z biura karier.

To spotkanie było doskonałą okazją do przemyśleń nad zbliżająca się decyzją, jaką jest wybór studiów.

Dominika Toczyłowska kl. III E