W piątek 5 października  obchodziliśmy dwudziestolecie funkcjonowania  II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Szkołę utworzył ówczesny kurator oświaty w Łomży 1. czerwca 1992 roku, a już trzy miesiące później rozpoczęły się lekcje. Nabór pierwszego rocznika odbywał się więc już w wakacje.

W pierwszych latach wspólnie uczyli się w jednym budynku uczniowie II LO, również nowo utworzonego Liceum Plastycznego i wygaszanej w tej siedzibie filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Z czasem szkoła stawała się coraz bardziej popularna wśród absolwentów, najpierw podstawówek, a potem gimnazjów i w ostatnich latach odnotowuje rekordową w Łomży liczbę chętnych na każde miejsce w pierwszych klasach. Przez całe dwadzieścia lat mury szkoły opuściło już niemal 3 tys. absolwentów.

Uroczystościom jubileuszu towarzyszyło odsłonięcie czterech olejnych portretów postaci związanych z tym miejscem: św. Andrzeja Boboli, który pracował w kolegium jezuickim, na którego miejscu powstał budynek obecnego II LO, przyrodnika, który przez ponad 30 lat pracował w Gimnazjum Łomżyńskim, prof. Bohdana Winiarskiego, sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, który w tym gimnazjum się uczył i najsłynniejszej absolwentki Gimnazjum Żeńskiego, a obecnie patronki szkolnej auli - Hanki Bielickiej. Ich sylwetki i związki z tym miejscem zostały opisane także w okolicznościowym wydawnictwie "Teraźniejszość Przeszłości", w której sąsiadują ze wspomnieniami Józefa Przybylskiego - dyrektora, który te szkołę tworzył i do dziś nią kieruje
.